GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Miroir Magique

Kerngegevens

Projectleider

Passerelle vzw
Kapucijnenstraat 10
8500 Kortrijk
BELGIE

Contactpersoon

Pol Coussement

Begindatum

02-09-2019

Einddatum

28-02-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
42 914,40 €

Miroir Magique

Miroir Magique / Spiegel aan de Wand - dans als transformatie

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


Dit grensoverschrijdende microproject gebruikt dans als middel om jonge kwetsbare burgers (jongeren met o.a. een migratieachtergrond, uit grote éénoudergezinnen, met ouders die niet de lokale taal spreken, met ongeletterde ouders, …) maatschappelijk weerbaar te maken door o.a. in te zetten op: zelfontplooiing; zelfbewustzijn; uit isolement raken; zelfvertrouwen versterken. wegwerken van taboes; etc. Miroir D’Eux zet de artistieke werking tijdens de schooluren die Passerelle in Roubaix realiseerde verder in de vrije tijd op vraag van de jongeren én de ouders. De eerste resultaten en de ambitie stimuleerden de organisatie om samen met te werken met Passerelle, met een sterke expertise in de pedagogische benadering van hedendaagse dans. Door de knowhow te combineren beoogt het project kwetsbare jongeren te (her)-integreren en hen kansen te bieden om de sociale ongelijkheid tegen te gaan.