GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

MobForJob

Kerngegevens

Projectleider

CFPPA
Route de Novion 0
08300 Rethel
FRANCE

Contactpersoon

Sabrina Mouissi

Begindatum

02-01-2018

Einddatum

31-12-2018

Budgettaire elementen

Totaal Budget
29 991,00 €

MobForJob

Mobiliteit, de weg naar opleiding en werk

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobi


Mobiliteit is een hoofdfactor voor intergratie en toegang tot werk: 1 herintreder op de arbeidsmarkt op 2 heeft al werk of opleiding geweigerd door mobiliteitsproblemen. De problemen zijn gelinkt aan de geografische ligging en beschikbaarheid of zijn cognitief, institutioneel en informatiegericht. Elke partner werkt aan deze problematiek voor het zwakke publiek. Hij begeleidt hen met haar structuur en haar geografische zone. We wensen een plaats te creëren voor reflectie, praktijkanalyse en grensoverschrijdende voorstellen om samen kennis op te bouwen, en met ons publiek een dienstenaanbod voor te stellen voor de samen opgestelde Frans-Belgische begeleiding. Het doel is het leren versterken, en de mobiliteitsautonomie en de diensten voor de mobiliteit ter beschikking te stellen van het publiek dat het verst van werk verweiderd is. De CFPPA heeft voor de 1 ste keer een grensoverschrijdend project en alle partners wensen dat deze samenwerking verder uitmondt naar blijvende acties.