GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Moet de medefinanciering bewezen worden? Hoe?

Ja, indien het gaat om een medefinanciering die specifiek toegekend wordt voor de uitwerking van het project. Het bewijs wordt geleverd door de overeenkomst of de betekening van de toekenning van een subsidie. De inzet van reguliere subsidies voor de algemene werking moet niet bewezen worden.
In het Waalse gebiedsdeel moeten de specifieke cofinancieringen die gevraagd worden aan het Waalse Gewest niet door de projectpartners bewezen worden.