GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Moet de timesheet door de verantwoordelijke of door de werknemer ondertekend worden?

De timesheet moet ondertekend worden door de persoon die de uren presteert en door een hiërarchische overste.