GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Moet er voor het personeel dat 100% voor een project wordt ingezet een timesheet ingevuld worden?

Ja, de timesheet moet ingevuld worden voor alle personeelsleden die voor een project worden ingezet, ongeacht het inzetpercentage.