GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Moeten alle actualiteiten op de website van het project tweetalig zijn wanneer er minstens één Vlaamse projectpartner deelneemt?

In het algemeen wel. Bij een projectenportefeuille echter zijn er Frans-Waalse deelprojecten die enkel in het Frans werken. Indien het koepelproject de artikelen van een van deze projecten wil uploaden naar zijn tweetalige website, valt het te overwegen om enkel de titels en samenvattingen van de betreffende artikels te vertalen.