GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Moeten de geassocieerde partners ook de A3-poster in hun lokalen ophangen? Moet ze verplicht tweetalig zijn?

De poster moet zichtbaar in de lokalen van elke projectpartner opgehangen worden. De geassocieerde projectpartners mogen maar moeten ze niet ophangen.
De posters moeten niet per se tweetalig zijn op hetzelfde document. Het is dus mogelijk twee verschillende posters te maken (een in het Frans en een in het Nederlands). De partners mogen enkel de poster in hun taal ophangen.
Opmerking: in de instrumentendoos op de website van het programma bevindt zich een model.Indien de projectpartner geen gebruikmaakt van het voorgestelde model, zal hij deze moeten laten goedkeuren door het Begeleidingscomité van het project.