GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Moeten de logo’s van andere medefinancierders op de communicatiedragers vermeld worden?

Ja, dat is over het algemeen een verplichting. Het is raadzaam om dit geval per geval na te gaan.