GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Monique

Kerngegevens

Projectleider

Maison du tourisme de Wallonie picarde
Quai Saint Brice 35
7500 Tournai
BELGIE

Contactpersoon

Valérie Grandjean

Begindatum

01-09-2017

Einddatum

30-09-2018

Budgettaire elementen

Totaal Budget
29 900,00 €

Monique

Grensoverschrijdende herinneringsroute

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Bescherming, ontwikkeling en bevordering van het openbare culturele en historische patrimonium


De grensoverschrijdende route ‘In het spoor van Monique’ volgt een van de ontsnappingsroutes van het Comète-netwerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze vertelt het verhaal van Henriette Hanotte, een jonge vrouw uit Rumes (België) die naar de basisschool van Bachy (Frankrijk) gaat. Ze kent de grens als haar broekzak. De uurregeling van de grensbewakers, de weggetjes, het geblaf van de honden, niets is haar vreemd. In 1943, eerst onder de schuilnaam ‘Marie’ en nadien onder de naam ‘Monique’ helpt ze 95 piloten bij het oversteken van de grens. Hun foto’s en namen bewaarde ze in een boekje. In het kader van het microproject wensen de verschillende partners die opmerkelijke gebeurtenis uit de geschiedenis van de grensstreek in de kijker te zetten. Ze maken daarvoor gebruik van een gemarkeerd traject dat de ontsnappingsroute van de piloten volgt, aangevuld met verschillende elementen die de bewuste feiten toelichten, onder de aandacht brengen en ons eraan doen herinneren.