GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

MOSAN

Kerngegevens

Projectleider

COTRANS
rue du Congo 27
6890 LIBIN
BELGIE

Contactpersoon

Henri LEWALLE

Begindatum

01-07-2018

Einddatum

31-12-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

MOSAN

FRANS-BELGISCH EXPERIMENT VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE MOBILITEIT IN GEZONDHEID

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


Het Noordpunt van de Franse Ardennen is ingesloten in België en behoort tot de Franse medische woestijnen. Er is geen enkel ziekenhuisaanbod; er zijn geen artsen-specialisten meer aan het werk; twee huisartsen verzorgen er meer dan 10.000 inwoners. De problematiek van de medische demografie en de zorgtoegang staan centraal in de bekommernissen van de bevolking van dit grondgebied. De verkozenen nemen deze over. Daarom richtte de gemeente Givet een gezondheidshuis op. De voorziening "Zoast Ardennes' biedt wel een antwoord op dit tekort aan ziekenhuiszorg in de buurt, maar de vele pogingen die ondernomen werden om de vestiging van gezondheidswerkers te bevorderen, hebben tot nu toe nog nergens toe geleid. Het is voor de projectpartners, die de verscheidenheid van de actoren in de grensoverschrijdende gezondheidszorg van dit gebied vertegenwoordigen, vandaag noodzakelijk gebleken om een experimenteel grensoverschrijdend project uit te werken dat steunt op de zorgstructuren van CHU Namen.