GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NanoCardio

Kerngegevens

Projectleider

Université de Mons (UMONS)
Place du Parc 20
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Sophie Laurent

Begindatum

01-01-2017

Einddatum

30-06-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 602 677,86 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://nanocardio.eu/

NanoCardio

Detectie van atheroscletorische plaques door MRI en optische beelden

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


Ondanks belangrijke diagnostische en therapeutische vooruitgang blijven cardiovasculaire ongelukken, gelinkt aan ischemische hartziekten de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. De grensoverschrijdende zone tussen Frankrijk en België ontsnapt jammer genoeg niet aan deze realiteit. De ischemische hartziekten vormen de belangrijkste oorzaak van de overlijdens door cardiovasculaire ziekten in de zone (26% bij de mannen en 32% bij de vrouwen). Bijna al deze ziektes hebben een anatomo-pathologische stof gemen, namelijk de aderverkalking. De eerste laesies verschijnen bij elkeen vanaf de kindertijd, nog voor de pubertijd, en ontwikelen zich onverbiddelijk met de leeftijd. Het gevolg zijn klinische manifestaties, niet alleen de progressieve toename van de grootte van het plak, maar eveneens het breken van de plakken. In de klinische praktijk blijkt het primordiaal te zijn de plakken op te sporen die makkelijk breken. Ondanks belangrijke technologische vooruitgang, is de kracht te constateren dat tot op heden geen enkele manier van beeldvorming toelaat om risicovolle plakken te karaktriseren. In deze context wil Nanocardio de systemen voor vroegtijdige diagose van atherosclerose op punt stellen. Het project is gebaseerd op de ontwikkeling van nanoplatformen, uitgerust met magnetische en optische sonden, actief in magnetische (MRI) en optische beeldvorming (fluorescentie). Deze nanoplatformen zullen bovendien uitgerust worden met een specifiek systeem voor de cellulaire herkenning van atheroscletorische plakken. Ons doel is dus de risicovolle atheroscletorische plakken vroegtijdig te detecteren om de kans op hartziekten bij de patiënt te voorkomen en en hem ertegen te beschermen. Het consortium dat hieromtrent samengbracht is, bestaat uit 3 universitaire teams: een Waals team(UMONS), een Frans team(URCA) en een Vlaams team(UGENT), waarvan de knowhow de uitwerking en de karakterisering van beeldvorming met magneto-optische sonden betreftvoor specifieke cellulaire receptoren, aslook de evaluatie van de cytotoxiciteit van deze nanovectoren. Het project steunt op de expertise van twee geassocieerde operatoren, 2 instituten die gespecialisserd zijn in technologie en de miniaturisatie van detectiesystemen(IMEC Leuven), met betrekking tot gezondheidsporblemen (IMEC en IEMN), 2 medische teams (Mons en Reims) en de competitiviteitspolen die gewijd zijn an de gezondheid: Biowin en EuraSanté. Dit zal de banden tussen grensoverschrijdende universitaire teams te versterken.

Rapporteringsdatum 11-06-2021

De deelnemers van het project NanoCardio uit Reims (URCA) en Bergen (UMONS) hebben sinds het begin van het project NanoCardio (www.nanocardio.eu) de syntheseroutes ontwikkeld die het mogelijk maken om dendritische magnetische sondes te verkrijgen die worden gebruikt als contrastproducten bij magnetische resonantie beeldvorming. Twee magnetische sondes, bijgenaamd G1-4GdDO3A en G1-4GdDOTAGA, werden door deze projectpartners gesynthetiseerd en gekarakteriseerd. Deze sondes zijn vervolgens bestudeerd op kleine dieren door de betrokken projectpartners van het CHU Ambroise Paré en het Centrum voor Microscopie en Moleculaire Beeldvorming (Centre de Microscopie et d'Imagerie Moléculaire - CMMI). Dankzij deze studies konden de projectpartners de omstandigheden voor injectie van deze sondes aanpassen om hun in vivo gedrag te evalueren en een optimale visualisatie van de bloedvaten te verkrijgen. Bovendien heeft UGENT ook deelgenomen aan het toxicologisch onderzoek van deze sondes, en heeft het hun onschadelijk karakter aangetoond. Naar aanleiding van deze resultaten wilden de projectpartners in Reims en Bergen deze MRI-sondes koppelen aan fluorescente derivaten om een verbeterde diagnose te verkrijgen door MRI-diagnose te combineren met een tweede modaliteit: optische beeldvorming. Voor dit doel zijn verschillende systemen ontwikkeld (nanodeeltjes van ijzeroxide, nanodeeltjes van silica). Met deze systemen zijn atherosclerotische plaques opgespoord door middel van beeldvormingsmethoden, en ook door bevestiging met histologische methoden. De communicatie rond het NanoCardio-project gaat verder via zijn website (www.nanocardio.eu ) en zijn verschillende sociale netwerken. Na het bereiken van de symbolische kaap van 500 volgers op zijn Facebookpagina, blijft NanoCardio haar bewustmakingscampagne voor het publiek omtrent hart- en vaatziekten en de gezondheidssector voortzette De zichtbaarheid van het project is ook vergroot op andere sociale netwerken (LinkedIn, Twitter) door de regelmatige publicatie van gezondheidstips of andere rubrieken die verbonden zijn met de activiteiten van het project. Sinds de start van het project zijn de deelnemers ook aanwezig op een groot aantal wetenschappelijke evenementen die op het grote publiek (Printemps des Sciences – Lente van de Wetenschappen, Interreg-evenementen, Mardi des Chercheurs – Dinsdag van de Onderzoekers) of op de wetenschappelijke gemeenschap (nationale en internationale conferenties zoals SFNano, C’Nano, GDR-AIM, de EDT-CHIM dagen…) gericht zijn.