GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NDC

Kerngegevens

Projectleider

Les Nocturnales
rue sur Meuse 2
4500 Huy
BELGIE

Contactpersoon

Melanie Verscheure

Begindatum

01-04-2019

Einddatum

10-01-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
150 000,00 €

NDC

Kerst in Cathedralen

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Bescherming, ontwikkeling en bevordering van het openbare culturele en historische patrimonium


EEN UNIEK CONCEPT Dit concept levert een poëtische lezing van het erfgoed op. De erfgoedopera’s, een subtiele alchemie van alle artistieke expressievormen (dans, muziek, theater, decors en optredens), zijn altijd originele creaties die worden ontworpen vanuit een intieme band met het pand waarin ze worden verwelkomd. Een opera in elke stad om uitwisselingen en ontmoetingen te bevorderen. Via de theatralisering van een monument, valoriseren we de geschiedenis van een locatie, maar ook de symbolische betekenis .Het multidisciplinaire spektakel hanteert de meest innovatieve technologieën, zoals videomapping en monumentale laserprojecties die de architectuur van de gebouwen sublimeren, terwijl er wordt gewaakt over een belangrijke menselijke benadering. De verhalen en de onuitgegeven scenografie lokken verrassing, emotie en enthousiasme uit bij de toeschouwers, die hun erfgoed op een andere manier leren kennen. Twee spektakels, eenzelfde grensoverschrijdende en universele thematiek