GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Neem deel aan Interreg Volunteer Youth

maandag, 5 juni, 2017

Interreg Volunteer Youth (IVY) maakt deel uit van het Europese initiatief « European Solidarity Corps », dat is opgericht is door de Europese Commissie en door Voorzitter Juncker op 14 september 2016 was aangekondigd in een toespraak voor het Europese Parlement te Straatsburg.

Het IVY is officieel van start gegaan op 1 maart 2017 en loopt een jaar lang. Het wil aan Europese jongeren van 18 tot 30 jaar de mogelijkheid bieden om als vrijwilliger te werken binnen grensoverschrijdende, transnationale of interregionale programma’s en de daarmee gepaard gaande projecten. Elke ervaring duurt 2 à 6 maand.

Elk project dat binnen de Interregsfeer past kan een vrijwilliger aannemen voor een aantal domeinen, zoals solidariteit, gezondheid, gemeenschappen, alsook in projecten die de sociale dimensie van de Interregsamenwerking beogen.

Waarom een Interreg-vrijwilliger in uw project opnemen?

Het initiatief werd gelanceerd met de bedoeling de concrete verwezenlijkingen van de projecten te ondersteunen, te promoten en kenbaar te maken, en om algemeen Europese samenwerking en waarden, waaronder solidariteit, te promoten.

Allereerst omdat in deze moeilijke tijden voor de Europese Unie, de grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s en hun financiering op de helling staan. Het is dan ook van essentieel belang om de aandacht te trekken op de verwezenlijkingen van Interreg en dit in de kijker te zetten om aldus de steun van de burgers, regeringen en instellingen van de Europese Unie te verkrijgen.

Aldus zou een gemotiveerde vrijwilliger op een significante wijze kunnen bijdragen aan de activiteiten van een project door er een andere insteek aan te geven, door de zaken dynamisch en efficiënt aan te pakken en door te zorgen voor een goede communicatie van de behaalde resultaten.

Een vrijwilliger aannemen zou de zichtbaarheid van een project ten overstaan van de Europese instellingen, van de andere programma’s en Interregprojecten, en ook bij een Europees publiek en meer bepaald bij Europese jongeren en de plaatselijke gemeenschappen merkelijk kunnen verbeteren.

U zou bovendien als project wel eens  “het verschil kunnen maken” in het leven van deze Europese jongere, aangezien de IVY die jongere de mogelijkheid zal bieden om nader kennis te maken met de Interregprojecten, om bewust te worden van de voordelen van een grensoverschrijdende samenwerking binnen de EU en om zijn solidariteitszin, Europees burgerschap en engagement aan te scherpen. Tevens zullen de vrijwilligers, dank zij IVY, een unieke ervaring opdoen die goed is voor hun persoonlijke ontwikkeling, alsook bekwaamheden verwerven die in hun toekomstig leven van nut kunnen zijn.

Laten we tot slot zeggen dat het heel gemakkelijk is om zich bij dit initiatief aan te sluiten: het AEBR (Association of European Border Regions) biedt financiële steun aan de vrijwilligers, alsook een verzekering. Daarnaast organiseert de AEBR een opleiding voorafgaand aan het vertrek van de vrijwilliger en blijft het ter beschikking van de vrijwilliger en van de gastorganisatie gedurende de hele duur van het contract.

Klaar om de sprong te wagen?

Neem dan contact op met Alessandra Cardaci

ivy@aebr.eu

https://www.interregyouth.com/