GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

New-C-Land

Kerngegevens

Projectleider

Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
BELGIE

Contactpersoon

Erik Meers

Begindatum

01-07-2018

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 915 532,40 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://www.newcland.eu/fr/

New-C-Land

Meerwaarde van grensoverschrijdende valorisatie van marginale gronden ter ondersteuning van een biogebaseerde economie

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Grotere overdracht en verspreiding van goede praktijken in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit in de grensoverschrijdende zone

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


Het project New-C-Land draagt bij tot de ontwikkeling van de biogebaseerde economie en moedigt de duurzame productie aan van plantaardige biomassa die worden gebruikt als energie en grondstof op marginale gronden (braakland). Bovendien heeft het meerdere ambities:
- een inventaris opstellen van alle marginale gronden, verwaarloosde gebieden (bv. braakliggende terreinen, landbouwvervuiling, ...) in de regio’s Wallonië, Noord-Frankrijk en Vlaanderen op basis van regionale gegevensbanken.
- voor deze terreinen de beste mogelijkheden voor biomassavalorisatie (non-food) definiëren op basis van een analyse met meerdere criteria;
- eigenaars en projectontwikkelaars met elkaar in contact brengen om zo de ontwikkeling van industriële projecten aan te moedigen;
- aanplantingsprojecten op deze zogenaamde Smarg-gronden genereren.
New-C-Land heeft een rechtstreekse impact op de ondernemingen in de grensregio, want het ontwikkelt het terrein bottom-up door cruciale vraagstukken te bestuderen die de ondernemingen niet alleen kunnen oplossen en door tools voor hen te ontwikkelen. Op termijn zal het project de grensoverschrijdende, biogebaseerde economie stimuleren dankzij een duurzaam gebruik van lokale voorraden, geproduceerd op marginale gronden.

Rapporteringsdatum 18-06-2021

In de overgang naar een meer circulaire economie is het cruciaal om economische herontwikkeling van ongebruikte terreinen te verzekeren, bvb door de productie en valorisatie van lokale biomassa. Het New-C-Land project heeft als doel om biomassa te produceren op marginale gronden (SMARG) en deze te valoriseren in economisch haalbare waardeketens. Via een samenwerking tussen 8 partners (Vlaanderen: UGent en Inagro; Wallonië: Valbiom, GxABT en Atrasol; Frankrijk: Chambre d'agriculture region Nord-pas-de-Calais, Yncrea en Ineris) wil het project verschillende tools ontwikkelen om dit doel te bereiken, waaronder een SMARG inventaris en een beslissing ondersteunende tool (BOT). In het project beogen we de ontwikkeling van een inventaris voor het identificeren van valoriseerbare SMARG in de regio. Hiertoe werd het concept SMARG binnen het project concreet afgebakend en werd een platform met de inventaris van de marginale sites én de gebruikers van biomassa voor de 3 regio's publiekelijk beschikbaar gemaakt via : https://sitesforbiomass.eu. Ook de BOT werd verder ontwikkeld. Deze BOT zal de evaluatie van verschillende opties voor een site mogelijk maken aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Een kritische evaluatie van bestaande BOTs werd uitgevoerd en bestaande biogebaseerde waardeketens in het grensoverschrijdend gebied werden opgelijst. Hierop gebaseerd zal de de BOT gefinaliseerd worden, waarna deze ook beschikbaar zal zijn op https://sitesforbiomass.eu. Het project wordt goed onthaald bij de stakeholders en het bredere publiek. Er zijn 2 algemene brochures beschikbaar , respectievelijk gericht naar de eigenaars van marginale gronden en eindgebruikers van SMARG (zie https://www.newcland.eu/nl/hulpmiddelen-en-resultaten/ ). Om een nog betere verspreiding te bekomen, werd eveneens een specifieke sensibiliseringscampagne uitgevoerd naar steden en gemeenten. Bottom-up blijkt er een grote interesse te zijn voor valorisatie van hennep en biomassa produktie voor etherische oliën. Veld onderzoek is lopende. Tenslotte werden 3 concreet biomassaprojecten opgestart ("le Martinet", «Sclessin» en «Sodifac») waarbij New-C-Land ondersteuning biedt aan bio-energie productie voor lokaal gebruik gecombineerd met duurzaam beheer. Dankzij de oproep voor ideeën die in 2018 door het New-C-Land-team werd gelanceerd, ontstond een plantageproject van 8 hectare op de Martinet site in Monceau-sur-Sambre. Twee gebieden zijn aangewezen voor de productie van biomassa, waaronder een miscanthusgebied en een berkenbos van 3 hectare. Dit positieve project was ook de aanleiding van de ontwikkeling van nieuwe sites te Sclessin en Roubaix (Sodifac) waar eveneens biomassa prouctie gecombineerd zal worden met methanisering. Gebaseerd op al deze initiatieven hopen we het gebruik van (lokale) biomassa in de grensregio kracht bij zetten zowel op vlak van grondstof valorisatie als bio energie.