GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NICIVALYS

Kerngegevens

Projectleider

Ville de Comines-Warneton
Place sainte-Anne 21
7780 Comines
BELGIE

Contactpersoon

Vincent Loridan

Begindatum

01-06-2018

Einddatum

01-06-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
28 500,00 €

NICIVALYS

Platformen voor ooievaarsnesten in de Leievallei

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


De witte ooievaar komt voor op de Europese lijst van beschermde diersoorten « Natura 2000 ». Het project NICIVALYS wil hun aanwezigheid versterken door het bevorderen van de ooievaarsnesten aan de grensoverschrijdende Leievallei. De oprichting van een Frans-Belgisch netwerk van 10 masten en platformen vormt een nieuwe natuurkundige en sociale uitdaging voor de beheerders en geassocieerde actoren zoals R.N.O.P, Lys Nature in Wallonië, en G.O.N in Frankrijk die actief betrokken zijn in dit samenwerkingsverband. De partners slaan de handen in elkaar voor Europa rond projecten zoals Interreg phares, waaronder het VALYS-parkprogramma. Toerisme, biologische en landschappelijke waardering, landbouwpartnerschappen en burgerplichten vormen de drijfveren. Met het project Cigognes NICIVALYS voelt het Gemeentelijk milieuontwikkelingsplan (PCDN) van Komen-Waasten zich nauw betrokken met de M.E.L. ter versterking van de grensoverschrijdende strategie van de natuurgebieden in de Leievallei.