Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe vooruitzichten voor de stakeholders van Interreg 2 Zeeën

30.09.2022

Meer dan 200 experts en professionals op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking kwamen op 29 en 30 september 2022 in Den Haag bijeen om deel te nemen aan het jaarlijkse evenement "Reaching new heights" van het Interreg 2 Zeeën-programma.

Uiteraard tekende ook het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen present!

De algemene doelstelling van het evenement was de resultaten van de projecten van het Interreg 2 Zeeën-programma voor de periode 2014-2020 onder de aandacht brengen en nieuwe invalshoeken voor de toekomst bekijken.

Tal van stakeholders uit Frankrijk, België, maar ook uit Engeland en Nederland, kregen de gelegenheid om met elkaar en met vertegenwoordigers van naburige Europese samenwerkingsprogramma's van gedachten te wisselen over de nieuwe financieringsmogelijkheden binnen het nieuwe programma 2021-2027.

Het evenement was een unieke gelegenheid voor Europese programma’s en stakeholders om elkaar te spreken in een inspirerend en uitnodigend kader.

Jammer genoeg komt aan alle mooie liedjes een einde, maar we hopen alvast dat dit mooie verhaal aanleiding zal geven tot heel wat toekomstige samenwerkingen!

We willen onze collega’s van het Interreg 2 Zeeën-programma dan ook feliciteren met wat ze gerealiseerd hebben en we wensen hen veel succes met hun verdere initiatieven.

Een artikel van Hana Jemli, reporter voor Interreg Volunteer Youth