GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NOMADe

Kerngegevens

Projectleider

CeREF
Chaussée de Binche 159
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Frédéric Dierick

Begindatum

01-10-2019

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 422 984,96 €

Website:

http://nomadeproject.eu/#home

NOMADe

Leerecosysteem, O&O en grensoverschrijdende expertise gewijd aan neuro-musculoskeletale aandoeningen

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


De belangrijkste uitdaging voor NOMADe is het verbeteren van de kwaliteit van de preventieve of curatieve oplossingen die worden voorgesteld voor de bevolking in de grenszone door de bestaande kloof te verkleinen tussen de wetenschappelijke kennis die afkomstig is van wetenschappelijke laboratoria en de actoren op het terrein die betrokken zijn bij neuro-musculoskeletale aandoeningen (NMSA). Het gaat erom te zorgen voor de overdracht tussen kennis en goede theoretische klinische praktijken naar de actoren op het terrein met het oog op gezondheidswinst voor de bevolking. De voorgestelde oplossing om deze kloof te dichten, bestaat in het ontwikkelen van een ecosysteem - een reeks entiteiten die in een bepaalde omgeving samenwerken - dat gespecialiseerd is in NMSA's en dat opgebouwd is rond vier clusters: e-learning (online leerplatform), onderzoek en ontwikkeling (ontwikkeling van gestandaardiseerde intelligent devices voor de evaluatie, opvolging of revalidatie van de bevolking), expertise (klinische tests) en validering. De grensoverschrijdende samenwerking tussen de NOMADe-partners zal een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de benaderingen die momenteel aan de 3 zijden bestaan, omdat zij over een sterke en complementaire monodisciplinaire expertise beschikken. Het project NOMADe heeft dan ook de ambitie de levensomstandigheden van de bevolking van de grenszone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen te verbeteren door de opleiding/het onderwijs en de beschikbare uitrusting voor de terreinactoren te verbeteren en te bundelen. De in het kader van het project verzamelde resultaten zullen ook worden gebruikt voor sensibiliseringscampagnes ten behoeve van de NMSA-patiënten.

Rapporteringsdatum 07-09-2021

Het NOMADe-project beoogt de ontwikkeling van een ecosysteem van opleiding en O&O gericht op de bestrijding van neuro-musculo-skeletale aandoeningen (NMSA). Dit project is gericht op therapeuten, naar wie vraag is naar klinische praktijken die gebaseerd zijn op evidence-based medicine/practice, en op patiënten (begunstigde bevolking). De resultaten van NOMADe worden verspreid via de website van het project. Dit is volledig functioneel en biedt een regelmatig bijgewerkte inhoud van video's gewijd aan NMSA en opgeslagen op het Youtube-kanaal van het project. Deze video's variëren van informatie voor het grote publiek tot opleiding voor professionals. Ze zijn tot stand gekomen in grensoverschrijdende samenwerking tussen ULille-UAntwerpen-UPJV-CeREF-UMONS. Ze behandelen diverse onderwerpen zoals de ergonomische inrichting van een telewerkplek, vooroordelen over rugpijn, enz. E-learning modules zijn in de productiefase en zullen het aanbod vervolledigen: deze modules zullen toegankelijk zijn voor gebruikers die op het onderwijsplatform zijn geregistreerd (doelgroep). Modules gewijd aan de behandeling van lage rugpijn zullen als basis dienen voor een gerandomiseerd klinisch onderzoek (UMONS-UAntwerpen) ter evaluatie van het effect van innovatieve onderwijsmethoden op de verandering van de praktijken van therapeuten. Naast pedagogische en multidisciplinaire producties hebben de NOMADe-teams een bewegingssensor ontwikkeld die grensoverschrijdend is getest door NOMADe-leden die actief zijn in O&O (KULeuven-UPHF-URCA-CeREF). Bij de tests waren gezondheidswerkers betrokken die niet vertrouwd zijn met de technische aspecten van sensoren. De feedback van de gebruikers resulteerde in een draadloze bewegingssensor die nauwkeurig, gemakkelijk en snel te gebruiken is onder normale klinische omstandigheden. De KULeuven heeft ook een prototype van een spieractiviteitssensor ontwikkeld. Ten slotte is door de leidende partner een prototype van een virtuele-realiteitsomgeving ontwikkeld, dat ter validering grensoverschrijdend zal worden getest (CeREF-URCA). Dit is een omgeving om de cervicale mobiliteit van een patiënt te beoordelen en deze vervolgens te trainen door middel van doelen die de patiënt kan aanraken door zijn of haar hoofd te draaien. Een paar punten die specifiek zijn voor het derde semester moeten worden vermeld. In de eerste plaats werd zij getroffen door de COVID-19-pandemie: de organisatie van evenementen zoals de openingsmanifestatie werd uitgesteld tot het volgende halfjaar en de diverse gezondheidsvoorschriften die bij de operatoren van kracht waren, stonden alleen de organisatie van vergaderingen per videoconferentie toe. Intern bleven de laboratoria of kantoren van de verschillende operatoren open, waardoor het project kon vorderen volgens de doelstellingen op pedagogisch en technologisch gebied. Ten tweede werd de instemming van verschillende ethische comités verkregen, waardoor twee enquêtes konden worden gehouden. Het eerste, dat is opgezet in samenwerking met CeREF-Henallux-UPJV, heeft tot doel de bio-psycho-sociale risicofactoren van NMSA te beoordelen. De tweede enquête, die in samenwerking met CeREF-Henallux is opgesteld, heeft tot doel de vooroordelen van patiënten en therapeuten in de FWVl-regio ten aanzien van telerevalidatiemethoden voor NMSA te analyseren.