GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Ons project voor de maand mei staat online… Maak kennis met Bâti C2!

donderdag, 16 mei, 2019

Mochten we het verhaal van de drie biggetjes nu herschrijven, dan zou het einde helemaal anders zijn! Want vandaag de dag worden hennep, wol, kalk en leem gebruikt voor de bouw van stevige, goed geïsoleerde en energiezuinige gebouwen. Het Interreg-project France-Wallonie-Vlaanderen Bâti C2 streeft ernaar om door het gebruik van bio-ecologische materialen te bevorderen ervoor te zorgen dat er meer aandacht is voor duurzaam bouwen en voor het gebruik van materialen uit de korte keten.

Bouwen met materiaal uit eigen streek

In Wallonië bestaan er reeds plaatselijke productiecircuits voor bio-ecologische materialen maar hun gebruik blijft nogal beperkt, vooral bij openbare gebouwen. Het project Bâti C2 streeft ernaar om de toepassing van bio-ecologische materialen aan te moedigen door te zorgen voor de nodige theoretische en praktische ondersteuning bij ondernemingen in de bouwsector, door vraag en aanbod  ernaar aan te moedigen bij publieke overheden en particulieren, door de mensen op het terrein en de bouwheren met elkaar in contact te brengen en door te zorgen voor een betere zichtbaarheid voor de duurzame bouwsector.

Goed voor het milieu en de economie

Wallonië is rijk aan stro, hennep, leem, wol en miscanthus (een winterharde grasachtige plant) die de basis vormen van ecologische materialen met tal van voordelen: een goede vochtregeling, een excellent thermisch comfort en een uitstekende vuurvastheid. Deze recycleerbare en lokaal geproduceerde materialen volgens het principe van de korte keten, zijn bovendien goed voor het milieu! Ze zijn tot slot ook uiterst voordelig en ze zorgen voor duurzame jobs in eigen streek.

Sensibiliseren en informeren

Via de opzet van een website waarop het project dankzij de input van de verschillende projectpartners in de kijker geplaatst wordt, via een bezoekdag of een studiereis, via opleidingsseminaries, … streven de projectpartners van Bâti C2 ernaar om te komen tot meer opleiding en grensoverschrijdende uitwisseling van best practices rond ecologisch bouwen. Ze werken ook concrete instrumenten uit, zoals de Waalse werkgroep rond leem die technische bepalingen opstelt ter bevordering van het gebruik van dit materiaal bij de bouw van sociale woningen of die prestatietests betreffende de weerstand van leem objectiveert.

Het Interreg-project Bâti C2, een gezamenlijk initiatief van Waalse, Franse en Vlaamse projectpartners, is bedoeld voor alle professionals uit de bouwsector (producenten van bio-ecologische materialen, aannemers, publieke en private voorschrijvers). Het project staat gepland voor een periode van 4 jaar met een totaalbudget van 2 078 850 € opgebouwd uit EFRO-steun (50%), steun van de plaatselijke overheden en steun van de partners zoals de cluster Ecoconstruction, de vzw Ligne Bois en het BEP in Wallonië.

 

Voel je vrij om de pitch van dit project (Hélène Groessens - Cluster éco-construction) te bekijken in een korte video die in het kader van de wedstrijd "Mijn project in 180 seconden" gerealiseerd werd.

 

 

Meer weten over dit project ? Lees dan de infographic erop na en volg het programma op de sociale media (Facebook, Twitter en LinkedIn) waar elke nieuwe infographic onmiddellijk gepubliceerd wordt!

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling