GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Ontdek ons "project van de maand" maart - Protopitch 3.0

woensdag, 17 maart, 2021

Wist u het nog niet? Een nieuwe generatie creatieve ondernemers in de grensoverschrijdende zone maakt zich op om de wereld van de Culturele en Creatieve Industrieën te veroveren.

Ze hebben een enorm potentieel en om die reden heeft het partnerschap van het project Protopitch 3.0 een aantal gemeenschappelijke instrumenten uitgewerkt om deze ondernemers te begeleiden bij het aanpakken van de hedendaagse uitdagingen.

Ontdek hier de nieuwe infografiek van het ‘project van de maand’ maart.

Om aan de projectpartners en de grensoverschrijdende samenwerking de zichtbaarheid te geven die ze verdienen, verzoeken wij u vriendelijk deze infografiek te delen en het programma te volgen op de sociale netwerken (Facebook, Twitter en LinkedIn), waar elke nieuwe infografiek zal worden aangekondigd!

Veel leesplezier!