GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Ontdek ons project van de maand oktober : Codesign-Aliment

donderdag, 10 oktober, 2019

Door de eindgebruiker centraal te stellen in uw innovatieprojecten, ontwikkelt u producten of diensten die maximaal inspelen op de noden van deze consument. Zo vergroot u aanzienlijk uw slaagkansen op de markt!

Codesign is een methodiek die gebruik maakt van de collectieve intelligentie van de groep en daarbij de gebruiker centraal stelt. Door de expertise van de verschillende schakels in de waardeketen samen te brengen, kunt u nagaan welke aspecten van uw (nieuw) product of dienst een meerwaarde bieden voor de eindconsument.

Producenten van voedingsproducten kunnen nieuwe markten aanboren door aan hun product een belevingselement te koppelen of in te spelen op gebruikersinzichten. Codesign en cocreatie zijn methodes die zich ertoe lenen om, vanuit een niet-technologische invalshoek, te zoeken naar toegevoegde waarde voor de eindgebruiker. Met dergelijke technieken wil het project Codesign-Aliment de innovatiecultuur in de traditionele voedingssector versterken, wat kan leiden tot nieuwe producten of diensten.

Het project Codesign-Aliment biedt voedingsbedrijven de mogelijkheid om begeleid te worden in een grensoverschrijdend codesigntraject met als doel hun omzet te doen groeien.

 

 

Wil je meer over dit project weten? Raadpleeg dan deze infographics en volg het programma op sociale netwerken (Facebook, Twitter en LinkedIn) waar elke nieuwe infographics zal worden aangekondigd!

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling