GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Op 22 maart vieren we het water!

vrijdag, 20 maart, 2020

De kraan open draaien, een glas vol water laten lopen en drinken: een heel gewone handeling waar we niet meer over nadenken, maar die verre van gewoon is in andere delen van de wereld!

Sinds 1993 vestigen de Verenigde Naties op 22 maart de aandacht op het belang van zoet water, dat vanwege zijn geringe zoutgehalte geschikt is voor consumptie. Iedereen weet het: water is voor ons van levensbelang. Het is een essentiële natuurlijke hulpbron die van invloed is op onze gezondheid, op conflicten, het milieu, de landbouw, migratiestromen…

Over voldoende drinkwater beschikken is volgens de UNO nog altijd een probleem voor 40% van de wereldbevolking en in onze landen blijft het beheer van gezond water een prioriteit, vooral vanwege de stijgende verstedelijking en de intensieve landbouw. Ook wordt er steeds meer afval in het water gedumpt. Volgens een rapport van de Europese Commissie van 2012 wordt 20% van het Europese oppervlakte water door dit soort verontreiniging bedreigd.

 

 

Het GLAAS-rapport (UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water) van 2017 stelt vast dat de landen hun budgetten voor water en hygiëne over het geheel genomen met ongeveer 4,9% verhoogd hebben.

Dit is een eerste stap in de goede richting, hopelijk volgen er meer!

Ook in het Frans-Belgische grensgebied moeten de waterlopen worden beschermd, want ze hebben met dezelfde problemen te maken.

Het grensoverschrijdende project DIADeM heeft zich hier vier jaar lang voor ingezet. Door de lozingen van de waterzuiveringsstations in de omgeving kunnen de Maas en twee van haar zijrivieren stoffen bevatten waarvan het effect op onze gezondheid niet goed bekend is. Als we geneesmiddelen innemen, dan komen die in de urine terecht, vervolgens in de waterzuiveringsstations, en uiteindelijk… in onze rivieren. In totaal worden ongeveer 3000 chemische stoffen afkomstig uit geneesmiddelen in de waterlopen geloosd. Dat heeft een verstorende werking op het ecosysteem, en stopt niet bij de grens!

Het project heeft de diverse grensoverschrijdende partijen bijeengebracht die bezorgd zijn over de bescherming van de watergebonden milieus (academici, beheerders, gebruikers) en het heeft de burgers geïnformeerd over de risico’s die de aantasting van de waterkwaliteit met zich meebrengt.

 

 

De eerste resultaten werden gepresenteerd in 2018, tijdens een bezoek aan de CER-Groupe in Marloie (link naar het bezoek https://www.interreg-fwvl.eu/fr/visite-de-projet-diadem-les-truites-au-s...). Meer dan 720 monsters zijn geanalyseerd tijdens een gericht onderzoek bij vijf in het water levend organismen en in drie verschillende milieus: kunstmatig gecontamineerde aquaria, kunstmatige waterlopen en natuurlijke rivieren.

Meer informatie over dit project is te vinden op

https://www.interregdiadem.eu/

Om dit project in één oogopslag te ontdekken, bekijk onze infografiek!

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling