GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Op naar een nieuw jaar van grensoverschrijdende samenwerking!

woensdag, 8 januari, 2020

Onderzoek & ontwikkeling, ondersteuning van bedrijven, werkgelegenheid, gezondheid, opleiding, milieu,… In 2020 blijft het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen zich inzetten om u te helpen bij het realiseren van uw projecten!

De Beheersautoriteit en de Technische Bijstand van het programma wensen u een fantastisch 2020, dat opnieuw een heel grensoverschrijdend jaar belooft te worden.