GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Openbare raadpleging door de Europese Unie

woensdag, 12 augustus, 2020

 

Openbare raadpleging door de Europese Unie om de obstakels in de grensregio’s te overwinnen.

 

Welke moeilijkheden ondervinden de Europese burgers in de grensregio’s? Welke belemmeringen staan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de grensregio's in de weg? Welke oplossingen kunnen hiervoor worden geboden? De Europese Commissie vraagt uw mening.

Daarom lanceert het Directoraat-generaal voor regionaal en stedelijk beleid een openbare raadpleging om de opinie van het publiek over de obstakels aan de grenzen te peilen.

Het doel daarvan is eenvoudig, namelijk echt rekening houden met de mening van de burgers en van de actoren die bij de samenwerking betrokken zijn, om zo een adequaat actieplan vast te stellen.

De raadpleging is open tot 20 september.