GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Openbare raadpleging over EU-financiering op het gebied van cohesie

vrijdag, 12 januari, 2018

Uw mening is belangrijk! De Europese Commissie houdt een openbare raadpleging over de toekomst van het post-2020 cohesiebeleid.

In 2018 zal de Commissie uitvoerige voorstellen ontwikkelen voor de volgende generatie van financiële programma's voor het meerjarig financieel kader – de EU-begroting op lange termijn – na 2020. De Commissievoorstellen zullen erop gericht zijn de EU de middelen te geven om te verwezenlijken wat echt belangrijk wordt bevonden, op de gebieden waar de Unie meer kan bereiken dan de individuele lidstaten. Hiertoe moet zorgvuldig worden beoordeeld wat in het verleden goed heeft gewerkt en wat in de toekomst kan worden verbeterd. Deze raadpleging vormt een structureel onderdeel van het beoordelingsproces en de bedoeling ervan is de standpunten van alle belanghebbende partijen te horen over hoe iedere euro uit de EU-begroting zo optimaal mogelijk kan worden besteed.

Deze raadpleging richt zich tot alle burgers, met inbegrip van de programmabegunstigden van de EU fondsen zoals nationale, regionale en lokale autoriteiten, intergouvernementele organisaties, NGO's, universitaire instellingen, maatschappelijke organisaties en ondernemingen. De perfecte gelegenheid om zijn stem te laten horen!

Reageer vóór 8 maart!
https://ec.europa.eu/…/public-consultation-eu-funds-area-co…