GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Opening van de derde microprojectenoproep op 1 maart 2018

maandag, 29 januari, 2018

Op 1 maart 2018 zal de derde microprojectenoproep gelanceerd worden. Zo krijgt u de kans om deel te nemen aan het Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen en kan u naast de reeds goedgekeurde microprojecten komen te staan.

U moet uw microproject indienen vóór 27 april 2018 om 12u00 ‘s middags.

VOOR WELKE PRIORITEITEN KAN U EEN MICROPROJECT INDIENEN?

 De microprojectenoproep wordt opengesteld voor prioriteiten 3 en 4 van het Programma:

  • Prioriteit 3: beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen
  • Prioriteit 4: bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s

HOE MOET IK EEN MICROPROJECT INDIENEN?

Hier vindt u een handleiding voor projectpartners terug waarin u meer details vindt over de indieningsvoorwaarden, de evaluatiecriteria en de subsidiabele uitgaven.

Opgelet: de indieningsdeadline voor de microprojecten is vrijdag 27 april 2018 om 12u00 ‘s middags. Alle microprojecten die na deze deadline worden ingediend, zijn onontvankelijk.

Ga ervoor!