GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Opening van de derde microprojectoproep

donderdag, 1 maart, 2018

Vandaag wordt de derde microprojectoproep gelanceerd. U krijgt dus de kans om u aan te sluiten bij de 19 microprojecten binnen Interreg France-Wallonie-Vlaanderen die reeds door het programma gefinancierd worden!

Wat is een microproject?

Microprojecten bieden de projectpartners van het Interreg-gebied France-Wallonie-Vlaanderen de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan grensoverschrijdende samenwerking binnen een vereenvoudigd kader. De microprojecten kunnen gedurende maximum 18 maanden rekenen op 100% financiering van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), waarbij ze maximum 30.000€ aan subsidies kunnen ontvangen. Er moet langs weerszijden van de Frans-Belgische grens minstens één projectpartner betrokken zijn in het project, of  één grensoverschrijdende instelling.

Met het instrument van de microprojecten streeft het programma ernaar om:

  • het verenigingsleven te versterken d.m.v. grensoverschrijdende initiatieven,
  • nieuwe samenwerkingsverbanden te ondersteunen,
  • de gemeenschappelijke identiteit te versterken,
  • bij te dragen tot een grensoverschrijdend burgerschap en betrokkenheid bij de grensstreek,
  • intensere contacten uit te bouwen door uitwisselingen tussen bevolkingen en meer mobiliteit bij de bevolking,
  • en tot slot de grensoverschrijdende sociale activiteiten te bevorderen.

Wie kan een microproject indienen?

Elke projectpartner met rechtspersoonlijkheid kan deelnemen aan een microproject, zoals bijvoorbeeld scholen, gemeenten, organisaties, verenigingen, niet-gouvernementele organisaties, enz. Een natuurlijke persoon of een feitelijke vereniging kan dus niet fungeren als projectpartner.

Voor welke thema’s kunnen we een microproject indienen?

U kan een microproject indienen onder prioriteit 3 en 4 van het programma:

  • Prioriteit 3: beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen
  • Prioriteit 4: bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s

Hier vindt u meer gedetailleerde informatie terug.

Hoe moeten we een microproject indienen?

Hier vindt u een Handleiding voor de projectpartners waarin alle voorwaarden vermeld staan voor de indiening, de evaluatie en de subsidiabele uitgaven.

Opgelet: u hebt uiterlijk de tijd tot vrijdag 27 april 2018 - 12u00 ‘ middags om het microproject via de beheersapplicatie van het programma in te dienen.

Veel succes! Breng ook uw netwerk op de hoogte van deze microprojectoproep!

 

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de leden van het Technisch team: https://www.interreg-fwvl.eu/nl/contacten