GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

​Oproep indiening voorstellen b-solutions & Enquête "overwinnen van grensoverschrijdende obstakels"

woensdag, 7 oktober, 2020

Met dit bericht willen we twee lopende activiteiten in herinnering brengen waaraan u als speler in de grensoverschrijdende samenwerking kan deelnemen en waarvan de deadlines deze week aflopen.

Call tot het indienen van voorstellen in het kader van het programma b-solutions (deadline 11 oktober) - Hiermee wordt beoogd specifieke belemmeringen op te sporen die een bepaald soort grensoverschrijdende uitwisseling in de weg staan, in verschillende sectoren zoals werkgelegenheid, gezondheidszorg, vervoer, onderwijs en institutionele samenwerking. De geselecteerde kandidaten voor deze call zullen technische ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van een juridische analyse om de onderliggende oorzaken van de belemmering vast te stellen en bij het bedenken van een mogelijke oplossing (de call wordt beheerd door de Vereniging van Europese Grensregio's). Regionale en lokale overheden zouden geïnteresseerd kunnen zijn in het indienen van een van die cases die de normale interactie in uw grensoverschrijdende regio's belemmeren.

Enquête over het "overwinnen van grensoverschrijdende obstakels" (deadline 11 oktober) - Om ervoor te zorgen dat het Europese beleid beter aansluit bij de behoeften van de Europeanen, maakt de Commissie regelmatig gebruik van openbare raadplegingen om die behoeften beter te kennen. Deze raadpleging is bedoeld om beter te kunnen beoordelen hoe verschillende soorten belemmeringen van invloed zijn op de grensoverschrijdende regio's, zodat de Europese instrumenten ter ondersteuning van die regio’s beter kunnen worden vormgegeven. Dit is een gelegenheid om ervoor te zorgen dat de stem van de belanghebbenden in de grensregio's wordt gehoord, en er zo toe bij te dragen dat de politieke besluiten beter worden vormgegeven. De enquête kan worden beantwoord door particulieren en organisaties.

Voor vragen over de call kunt u zich wenden tot de VEGR: b-solutions@aebr.eu

Voor vragen over de enquête of de context van b-solutions: REGIO-EC-BORDER-FOCAL-POINT@ec.europa.eu