GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

OS3PG

Kerngegevens

Projectleider

Centre Hospitalier Bélair
Rue Pierre Hallali 1
08013 Charleville-Mézières
FRANCE

Contactpersoon

Véronique Tellier

Begindatum

01-07-2019

Einddatum

31-12-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

OS3PG

Zorgverlening en zorgtraject van psycho-geriatrische patiënten

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


Het Psychiatrie en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)zorgpad heeft als doel te voorzien in de behoeften van mensen met psychische stoornissen binnen een gebied. Het heeft tot doel de respectieve interventies van actoren uit verschillende domeinen (gezondheid, medisch-sociale, sociale) coherent te maken en de tot nu toe gefragmenteerde beroepspraktijken te delen. Bovendien is de geestelijke gezondheid van ouderen in de tot nu toe in ontwikkeling zijnde structureringsprojecten niet veel aandacht besteed aan de geestelijke gezondheid van ouderen. Dit microproject brengt belangrijke actoren uit de geestelijke gezondheidszorg van de provincie Namen en van het Departement Ardennen samen. Het heeft betrekking op drie acties: kruiselingse diagnose van de MS-noden van ouderen en de opleidingsbehoeften van zorgverleners in de thuiszorg of verpleeghuizen, zorgpadorganisatie van de opleiding van dit personeel van gezamenlijk aan beide zijden van de grens en organisatie van een symposium in 2020.