GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ParkinsonCom

Kerngegevens

Projectleider

Université Polytechnique Hauts-de-France
LAMIH-UPHF
Campus du Mont Houy 9
59313 Valenciennes CEDEX
FRANCE

Contactpersoon

KATHIA MARCAL DE OLIVEIRA

Begindatum

01-04-2020

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 638 395,34 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://parkinsoncom.eu/

ParkinsonCom

Softwarecommunicatietool voor een betere sociale inclusie van patiënten met de ziekte van Parkinson

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


De ziekte van Parkinson (PD) is wereldwijd de op één na meest frequente neurodegeneratieve ziekte. Door haar impact op de kwaliteit van het leven en de sociale participatie vormt ze een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Er is echter een gebrek aan antwoorden op de symptomen die betrekking hebben op de spraakverstaanbaarheid, de emotionele aanpassing en de relaties met anderen.
Het project ParkinsonCom wil een evolutieve communicatietool ontwikkelen en beschikbaar maken, met en voor de patiënten die aan de ziekte lijden en hun omgeving. Om tegemoet te komen aan de complexiteit van de behoeften en de te geven antwoorden is een multidisciplinair en grensoverschrijdend partnerschap van essentieel belang. Onderzoekers, ontwikkelaars, professionals, patiënten en mantelzorgers worden betrokken bij specifieke modules: onderzoek en behoeftenanalyse, co-constructie en evaluatie van de tool, en grensoverschrijdende opleidingen om te leren hoe deze te gebruiken.
De uiteindelijke tool zal tweetalig zijn (Frans en Nederlands) en gebaseerd op internationale normen om zijn duurzaamheid te garanderen

Rapporteringsdatum 06-09-2021

-