GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PARTY

Kerngegevens

Projectleider

Service de Prévention Ville de Mons
Administration Communale
Hôtel de Ville - Grand-Place 22
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Dominique David

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 285 258,96 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://www.projectparty.eu/

PARTY

Preventieve en risicobeperkende acties naar jongeren

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


We stellen vast dat de uitgaansgewoonten in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk geëvolueerd zijn (meer uitgaan in de privésfeer, verplaatsing naar andere regio’s of landen voor specifieke evenementen, ...). Grensoverschrijdende partners in risicobeperking stellen innovatieve acties voor om het grensoverschrijdende publiek te responsabiliseren door de toegang tot informatie (op het terrein en online) en preventietools te bevorderen en de actoren van het uitgaansleven te vormen en te responsabiliseren. Er wordt een grensoverschrijdende methodologie ontwikkeld zodat het team virtueel kan werken. Op forums worden e-vrijwilligers ingezet die speciaal zijn opgeleid om objectieve informatie te verstrekken over drugs en recreatief gebruik (nieuwe psychoactieve stoffen of NPS). De online activiteiten laten toe de kennis van het team inzake NPS te verbeteren dankzij van gebruikers ontvangen informatie. Bij acuut gevaar wordt deze informatie ook gedeeld met medewerkers op het terrein en verschillende partners in de gezondheidszorg. Tenslotte blijft het label Quality Night behouden en wordt het verder ontwikkeld. Het project voorziet de opleiding van het personeel van uitgaansgelegenheden om de gewenste boodschappen te verspreiden. Hiertoe doet het team o.a. een beroep op e-learning.

Rapporteringsdatum 02-06-2021

Sinds de lancering van het PARTY-project zijn tal van acties op het terrein opgezet, zoals: 54 interventies in het uitgaansleven (op 37 evenementen). Het PARTY-team komt tussenbeide op plaatsen waar publiek van over de grenzen heen aanwezig is en op plaatsen met het label Quality Nights. Het doel van deze interventies is om, via een informatiestand, met het publiek te communiceren over de risico's van uitgaan en het gebruik van drugs en om preventie- en risicobeperkende middelen te verspreiden (condooms, oordopjes, informatiebrochures, "snuifkits", ...). Ontwikkeling van het label Quality Nights (QN: Quality Nights, QE: Quality Event, QB: Quality Bar). Dit label biedt bepaalde garanties aan klanten van bars, clubs en evenementen, die hun welzijn verbeteren en deze plaatsen veilig maken. Het maakt het ook mogelijk om alle spelers in het uitgaansleven te responsabiliseren, met name klanten, bazen, organisatoren en medewerkers van bars, clubs en evenementen. Locaties moeten voldoen aan zes verplichte criteria, bestaande uit preventieve en risicobeperkende maatregelen: water moet gratis zijn; condooms, oordopjes, info over veilig uitgaan of veilig(er) gebruik/gezondheidsinformatie moet beschikbaar zijn; managers en personeelsleden van bars/clubs/evenementen moeten een opleiding volgen; informatie die een veilige terugkeer naar huis mogelijk maakt, moet beschikbaar zijn. Eenmaal een locatie voldoet aan alle verplichte criteria dan ontvangen zij materiaal om duidelijk te maken welke services zij hebben. Er wordt een embleem opgehangen aan de ingang van de locatie. Bovendien wordt de locatie op de website van het label en op de websites van de partners van het label aangeduid als "veilige locatie". De prospectie op andere locaties en evenementen wordt in de volledige zone van het PARTY-project voortgezet. In totaal ontvingen 57 locaties het QN-label, waaronder 47 bars en 10 nachtclubs of concertzalen. Twee evenementen ontvingen het QE-label: -In Vlaanderen (via het VAD = Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs; het CAW = Centrum Algemeen Welzijnswerk; het CGG = Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Groot-Gent) hebben 21 bars (in Gent) het label Quality Bar ontvangen en 2 locaties het label Quality Nights. -In Frankrijk (via SPIRITEK) hebben 23 bars, 7 nachtclubs of concertzalen en 1 evenement het label ontvangen. -In Wallonië (via de SPVM = Service de Prévention de la Ville de Mons) hebben drie bars en één evenement het label ontvangen. De twee bovengenoemde activiteiten zijn sterk getroffen door de Covid-19-crisis die resulteerde in de sluiting van bars, nachtclubs en het verbieden van bijeenkomsten en de organisatie van evenementen. Bijgevolg mag het team geen interventies meer uitvoeren in het uitgaansleven en is het labelproces Quality Night (QB,BE) stilgevallen. In afwachting van de heropening van deze locaties, proberen de Belgische en Franse partners met elkaar in contact te blijven om deze te ondersteunen, om rekening te houden met eventuele noden en om geïnformeerd te blijven over hun situatie en de vooruitzichten voor heropening. Deelname aan conferenties/evenementen, met name: -De 4e editie van de "Nights Conference" van 15 tot en met 17 november 2018 op verschillende emblematische en alternatieve locaties in Brussel. -De conferentie over nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) van 8 tot en met 9 april 2019 aan de Universiteit van Maastricht in Nederland. De conferentie werd gezamenlijk georganiseerd door het Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties, het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, het Wereldantidopingagentschap, de Universiteit van Hertfordshire en de Universiteit van Maastricht. -De Club Health Amsterdam van 15 tot en met 17 mei 2019. Het evenement bracht meer dan 300 deskundigen uit 25 landen samen om middelen te onderzoeken en te identificeren zodat men de gezondheid in het nachtleven kan beschermen en bevorderen. -De 5e editie van de "Nights Conference" in Berlijn (28-30 november 2019). We hebben de gelegenheid gehad om een presentatie over modules 3 en 4 van ons project te houden (met name de online risicobeperkende interventies via e-vrijwilligers) tijdens een conferentie genaamd "Het belang van sociale media in de preventie en beperking van risico's". Dit heeft ons de mogelijkheid gegeven om personen (collega's of deskundigen), die geïnteresseerd zijn in het project, te ontmoeten en dit thema met hen te bespreken. Bovendien hebben we deelgenomen aan andere sessies die bijdragen aan onze kennis over de problematiek van verslavingen. Organisatie van evenementen: -Het lanceringsevenement in maart 2019 in Kortrijk -Een persevenement wordt georganiseerd en zal plaatsvinden in juli 2020. Online is het volgende werk verricht: Creatie en gebruik van gemeenschappelijke tools (Podio, Google Drive, ...) die nodig zijn voor de communicatie tussen partners. Lancering van vragenlijsten op geselecteerde fora zoals jeuxvidéo.com of doctissimo en interviews van deskundigen Oprichting van de Interreg PARTY-website - www.projectparty.eu -We hebben op onze website een speciale pagina "Covid-19" gemaakt ( https://www.projectparty.eu/covid-19/) waarop we risicobeperkende tips in deze periode van pandemie plaatsen. Oprichting van de Facebookpagina PARTY - www.facebook.com/PartyINTERREG -Op onze Facebookpagina is een communicatiecampagne gelanceerd. Deze omvat 10 tips van BvR met betrekking tot drugsgebruik in deze periode van Covid-19. We hebben het functieprofiel, de opdrachten en de selectieprocedure van e-vrijwilligers vastgelegd. De rol van een e-vrijwilliger is om ondersteuning te bieden aan internetgebruikers die vragen stellen over drugs of hun gebruik op de forums. Zo geven de e-vrijwilligers antwoorden met correcte informatie en/of link(en) naar de juiste bron(nen) waar deze informatie kan worden geraadpleegd. We hebben ook een opleiding opgesteld (met visuele ondersteuning) die we geven aan de toekomstige e-vrijwilligers zodat ze online kunnen tussenkomen op een efficiënte manier en de filosofie van het project kunnen respecteren. Dit is verplicht om e-vrijwilliger te worden. Tenslotte zijn we overgegaan tot de aanwerving van de e-vrijwilligers in de drie regio’s. Hiervoor werden al meerdere opleidingen gegeven: 4 (3 in Vlaanderen en 1 in Frankrijk) en in totaal werden 9 e-vrijwilligers opgeleid (8 in Vlaanderen en 1 in Frankrijk).