GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PATHACOV

Kerngegevens

Projectleider

CHRU Lille - Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille
rue du Professeur Laguesse 6
59037 LILLE
FRANCE

Contactpersoon

Régis Matran

Begindatum

01-10-2018

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
4 638 521,60 €

Website:

https://pathacov-project.com/

PATHACOV

Vroegtijdige diagnose van menselijke ziekten door analyse van vluchtige organische componenten in uitgeademde lucht

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten in openbare onderzoekscentra en kenniscentra, met inbegrip van netwerking


Onze grensregio’s hebben te kampen met ongelijkheid in de zorgverlening. We merken een stijging van bepaalde ziekten, zoals kanker aan de luchtwegen, terwijl vroegtijdige opsporing de genezingskansen met 15 tot 80% verhoogt.  
Om de toegang van de volledige bevolking aan beide zijden van de grens te verbeteren, ontwikkelt PATHACOV een nieuw aanbod van zorgverstrekking op het gebied van de opsporing. Er wordt een eenvoudige, niet-invasieve, goedkope techniek ontwikkeld om kanker vroegtijdig op te sporen door de analyse van vluchtige stoffen in de adem van de mensen. Vijf ziekenhuiscentra en zes onderzoekslaboratoria slaan de handen in elkaar voor de ontwikkeling van het prototype van een sensor om het risico op kanker bij de grensbevolking aan beide zijden van de grens vroegtijdig op te sporen. De uitdaging van dit project berust op specifieke, complementaire competenties aan beide zijden van de grens. De meerwaarde is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke cultuur via de uitwisseling van goede praktijken, innovatieve methoden en eindproducten die ten goede komen aan de grensbevolking en het beleid in de verschillende zones. Met het oog op sensibilisering en de ontwikkeling van deze vroegtijdige opsporing worden realistische scenario’s en een grootschalige communicatiecampagne over het project uitgewerkt in samenwerking met de lokale overheden en diensten voor volksgezondheid, patiëntenverenigingen en alle gezondheidsactoren die dicht bij de bevolking staan.

Rapporteringsdatum 05-08-2021

De eerste twee jaar van het project hebben de partners in staat gesteld de basis te leggen voor de klinische studie waarbij monsters worden genomen van vluchtige organische stoffen (VOS) in de adem van 750 longkankerpatiënten en 750 controlepersonen van 18 jaar en ouder (250 rokers, 250 ex-rokers, 250 niet-rokers (< 100 levenslange sigaretten)). Voorlopig zijn de rekruteringscentra die voor de klinische studie open zijn, de volgende Universitair Ziekenhuis van Rijsel, Universitair Ziekenhuis van Amiens-Picardië, Teissier-kliniek in Valenciennes, Universitair Ziekenhuis van Rouen, Universitair Ziekenhuis van Saint-Quentin, Pasteur-instituut in Rijsel (alleen controlepersonen voor dit laatste centrum). De te openen centra zijn: het universitair ziekenhuis van Reims en het ziekenhuis van Arras. Als gevolg van de COVID-19-epidemie moest de klinische studie tussen maart en juli 2020 helaas worden opgeschort. Hoewel de klinische activiteit van de pneumologie nog steeds door het virus wordt beïnvloed, is het klinisch onderzoek weer actief en open in de eerder genoemde centra. Ondanks epidemiegolven 2 en 3 (oktober 2020 tot juni 2021) hebben de teams van het ziekenhuis alles in het werk gesteld om deze studie in alle veiligheid te kunnen blijven aanbieden aan vrijwilligers (patiënten of controlepersonen). Bovendien zijn er talrijke acties ondernomen om de aanwerving te bespoedigen door deze studie in nieuwe centra aan te bieden: contact opnemen met nieuwe ziekenhuizen, evaluatie van het aanwervingspotentieel, aankoop van nieuwe VOS-verzamelapparatuur, enz. In afwachting van de resultaten van deze ongeëvenaarde studie trachten de partners nieuwe sensoren te ontwikkelen die specifiek reageren op de families van VOC's die in de wetenschappelijke literatuur zijn geïdentificeerd als potentiële markers van bronchopulmonaire kanker. Deze sensoren zullen het hoogtepunt zijn van de uitzonderlijke know-how van bekende plaatselijke spelers op het gebied van de detectie, versterking en verwerking van zeer zwakke elektrische signalen. Vervolgens zal het zaak zijn om onder deze gedetecteerde elektrische signalen de signalen te onderscheiden die overeenkomen met de VOC's waarvan wij vermoeden dat zij markers van bronchopulmonale kanker zijn. In vijf semesters zijn vele resultaten geboekt, zowel op het gebied van de synthese van materialen als op het gebied van de realisatie van sensoren en hun vermogen om bepaalde VOC's van belang te detecteren. Zodra de interessante VOC's zijn geïdentificeerd, zal dit werk ons in staat stellen een gemakkelijk te gebruiken screeningtoestel te ontwikkelen voor de vroege opsporing van bronchopulmonale kanker bij risicogroepen (b.v. rokers ouder dan 50 jaar). Het project heeft een website in het Frans en het Nederlands (https://pathacov-project.com/) waarmee het doelpubliek de voortgang van het project kan volgen. Een nieuwsbrief, die eenmaal per jaar verschijnt, zal worden verspreid onder de wetenschappelijke en medische gemeenschap die in dit onderwerp is geïnteresseerd, op Frans-Belgisch grondgebied. Er komen evenementen aan voor het jaar 2021, aarzel niet om ons nieuws te volgen! Contact: francois.sihrener@chu-lille.fr