GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PEPS

Kerngegevens

Projectleider

CRITT MDTS
BD JEAN DELAUTRE
ZHT DU MOULIN LEBLANC 3
08000 Charleville-Mézières
FRANCE

Contactpersoon

Delphine AUZENE

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 461 750,23 €

Website:

https://www.peps-interreg.eu/

PEPS

Om het grensoverschrijdende potentieel van de additieve productieprocedés te versterken

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


Het project PEPS wil met 3D printing gevormde macromoleculen ontwikkelen om op een effectieve en creatieve manier te antwoorden op de behoeften van de bedrijven. Het doel is het grensoverschrijdende potentieel te ontwikkelen van additieve productieprocedés voor technische polymeren, de mogelijkheden van de additieve productieprocedés uit te breiden en ze in nieuwe industriële toepassingen te gebruiken. Deze grensoverschrijdende, globale aanpak wordt mogelijk gemaakt door de complementaire competenties en expertises van de PEPS-partners op talrijke gebieden samen te brengen. Er wordt dus een synergie verwacht tussen de partners op elk actieniveau van het project.

Rapporteringsdatum 25-05-2021

Niet van toepassing