GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PERCA

Kerngegevens

Projectleider

Syndicat des Pêcheurs de Roubaix Tourcoing
Grande Rue 202
59100 Roubaix
FRANCE

Contactpersoon

Benjamin Le Carrer

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

30-06-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

PERCA

Ecologisch potentieel van rivieren en kanalen

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Het project strekt tot doel de onderwatermilieus van het Scheldebekken in Frankrijk en Wallonië te verkennen. Door de oprichting van een groep duikers met een opleiding in de biologie, en met behulp van onderwaterfoto’s zal het project het mogelijk maken een wetenschappelijke wacht tot stand te brengen, ontdekkingen te delen dankzij de video-opnames en projecten voor het herstel van de milieus te valoriseren. De subaquatische zoetwatermilieus worden onvoldoende verkend, omdat ze moeilijk bereikbaar zijn en vaak als niet relevant worden beschouwd. Dankzij de duikersgroep zullen we inventarissen en beeldmateriaal tot stand kunnen brengen om de evolutie van de subaquatische milieus en de landschappen in de loop der jaren te kunnen volgen. Om de ontdekkingen op pedagogische wijze te delen, zullen een documentaire en een reeks korte vignetten worden gemaakt. Tot slot zullen aan de beheerders pilootprojecten voor de revalorisatie en het herstel van de natuurwaarden worden voorgesteld.