GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PLATo

Kerngegevens

Projectleider

Association des jardins paysagers des Hauts-de-France et des Hortillonnages
Rue du Vivier 56
80000 Amiens
FRANCE

Contactpersoon

Pierre Quenehen

Begindatum

10-09-2018

Einddatum

20-12-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

PLATo

Peace, Landscape & Tourism

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Bescherming, ontwikkeling en bevordering van het openbare culturele en historische patrimonium


Het einde van de herdenkingsperiode 2014-2018 kondigt een onzekere periode aan voor het herdenkingstoerisme. Het wordt tijd om na te denken over nieuwe manieren om herdenkingsparcours te bestendigen. De Association des jardins paysagers des Hauts-de-France en de gemeente Zonnebeke willen hun expertise op het vlak van tuinarchitectuur en herdenkingstoerisme bundelen. Ze nodigen in Vlaanderen (Zonnebeke) en Frankrijk (Le Quesnoy) Vlaamse tuinarchitecten uit om er een vredestuin te creëren. Ze bundelen hun krachten op het vlak van denken en uitvoering om tuinen te creëren die de veerkracht van deze herdenkingssites benadrukken. Bezoekers zullen met een hedendaagse benadering de gevolgen van de Grote Oorlog vanuit een nieuwe invalshoek ontdekken. De tuinen dienen als basis voor een grensoverschrijdend toeristisch aanbod dat zal afwijken van traditionele herdenkingsinitiatieven, de aantrekkelijkheid van het landschappelijk erfgoed zal doen herleven en een divers publiek zal aanspreken.