GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROGRES

Kerngegevens

Projectleider

POM West-Vlaanderen
Koning Leopold III Laan 66
8200 Brugge
BELGIE

Contactpersoon

Nancy Moyaert

Begindatum

01-07-2016

Einddatum

31-03-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 554 196,01 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://project-progres.eu/fr/

PROGRES

PROject accelerating Growth, Resources & Enterprise Support

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Zakelijke ontwikkeling van kmo's, ondersteuning van ondernemerschap en incubatie (met inbegrip van ondersteuning van voor spin-offs en spin-outs)


De regionale economische context krijgt af te rekenen met tal van structurele hindernissen voor hun concurrentievermogen. PROGRES wil de grensoverschrijdende groei bevorderen dankzij de uitbouw van commerciële en industriële partnerschappen, de netwerking tussen professionals en de groei van innovatieve ideeën die omgezet kunnen worden in nieuwe, rendabele, economische modellen. Door de verschillende partijen die instaan voor de begeleiding van bedrijven samen te brengen en door zich te baseren op hun knowhow opgedaan tijdens hun grensoverschrijdende ervaringen zorgt het project PROGRES voor een versterkte groei bij de startups en middelgrote bedrijven in de betrokken regio's. Verder focussen we ook op hun grensoverschrijdende en internationale ervaringen en contacten die leiden tot een betere integratie van de regio waarop de samenwerking betrekking heeft.

Rapporteringsdatum 11-10-2021

Startende en groeiende ondernemers in de grensregio Binnen het project PROGRES (PROject accelerating GRowth, Resources and Enterprise Support) werken verschillende partners uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk gedurende vier jaar intensief samen om het concurrentiepotentieel van startende en groeiende bedrijven in de grensregio te versterken. PROGRES zet kwalitatieve activiteiten op om ondernemers uit deze drie regio's dichter bij elkaar te brengen, samen te laten werken, te laten innoveren (co-creatie), nieuwe markten te leren kennen en exportmogelijkheden uit te diepen. Ondersteuning door deelname events en netwerking PROGRES wil de grensoverschrijdende samenwerking stimuleren. Dat doet het enerzijds door het organiseren van bezoeken aan vakbeurzen en innovatiefestivals, en anderzijds door netwerkactiviteiten binnen de grensoverschrijdende regio. Zo werden start-ups en kleine tot middelgrote ondernemingen uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen gemobiliseerd voor onder meer Tech Open Air in Berlijn, Tech startup Day in Brussel, AND&Festival in Leuven en Maison&Objet in Parijs. Er kon ook deelgenomen aan 'Made in Hainaut' in Valenciennes en aan E-Commerce XPo in Kortrijk via een groepsstand. De projectpartners organiseren verschillende netwerkactiviteiten. De samenwerking werd gestimuleerd op 'La Soirée Franco-Belge' in Rijsel, ‘Born Global’ in Gent, tijdens een workshop rond designintegratie bij Barco in Kortrijk, via een tweedaagse inspiratietour naar Antwerpen en op CCI Digital Night in Rijsel. Ook werden er bedrijfsbezoeken georganiseerd bij Willy Naessens, Ice Mountain en Ide Woods. Verder is er de samenwerking met 'Discovery Meeting'. Bij dit uniek netwerkingconcept maakt een ondernemer op één namiddag kennis met 48 andere ondernemingen. Hierbij wordt exclusiviteit geboden per sector. Ondersteuning via begeleidingstrajecten Binnen het project werden twee begeleidingstrajecten uitgewerkt voor groeiende ondernemers. Een eerste traject vertrekt vanuit de noden van het bedrijf en focust zich op de valorisatie en het internationaal uitrollen van bestaande ideeën of projecten. Een tweede traject focust op co-creatie. Voor beide trajecten worden grensoverschrijdende teams van experten uit de verschillende regio’s aangesteld. •Een eerste Ideation coachingprogramma startte in september 2017. Hierbij namen Waalse, Vlaamse en Franse coaches namen de groei- en exportambities van de deelnemers onder de loep. 34 bedrijven participeerden in dit programma. •In november 2019 startte een tweede Ideation coachingprogramma, de eerste intakes zijn gestart in januari 2020. Op basis van de input uit het eerste traject, focussen de coaches op vier topics: -Ontwikkelingen interne strategie: positionering, HR en leiderschap. -Marketingstrategie met oog voor een grensoverschrijdende / internationale samenwerking en de uitbouw van partnerships. -Juridische strategie en intellectuele eigendom. -Financiële analyse en business development. Verder ambiëren de partners om bedrijven ook in contact te brengen met financiering/investeerders. Meer info: project-progres.eu