GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Projecten - Grensoverschrijdende gezondheid

woensdag, 6 april, 2016

Reeds 25 jaar helpt het Europees programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen projecten die tot doel hebben de grensoverschrijdende samenwerking tussen België en Frankrijk te verbeteren.

In hun Flash “Grensoverschrijdende gezondheid” van Maart, stelt LUXLORSAN, het grensoverschrijdend observatorium voor de gezondheid Wallonië-Lorraine-Luxemburg, vijf projecten voor, in afwachting van de definitieve goedkeuring van het programma voor hun uitvoering:

  • COPETRANSAN: toegang tot grensoverschrijdende gezondheidszorg vergemakkelijken
  • COSERDO: grenscoördinatie van thuiszorg na ziekenhuisopname
  • GeDiDoT: beheer en verspreiding van grensoverschrijdende gegevens
  • AD-In: grensoverschrijdende uitwisseling om Inclusief Duurzaam Voedsel te promoten
  • A-P/NETWORK SERVICE: ondersteuning voor verzorgers van mensen van 60 jaar en ouder die hun autonomie verliezen

U vindt de volledige uitleg over deze projecten door te klikken op deze link.

 

Veel leesplezier!