GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Projectoproepen "Duurzame stedelijke Ontwikkeling"

maandag, 18 januari, 2016

De Europese Commissie heeft de eerste oproep tot het indienen van projecten gelanceerd met betrekking tot innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Deze werden opgesteld om nieuwe oplossingen voor het aanpakken van de  uitdagingen waarmee lokale overheden worden geconfronteerd uit te testen, zoals bedoeld in artikel 8 van de EFRO-verordening voor de programmeringsperiode 2014-2020 van het Structuurfonds.

Uit een totaal budget van € 371 miljoen beschikbaar voor de volledige programmeringsperiode, zal deze eerste oproep een maximum van 80 miljoen euro Europese bijstand bedragen die een maximale medefinanciering van 80% vertegenwoordigt aan projecten waarvan de totale kosten tussen de 1 en de 5 miljoen euro bedragen voor steden en/of agglomeraties met meer dan 50.000 inwoners..

Er zijn vier prioritaire thema's:

  • energietransitie;
  • stedelijke armoede (in het bijzonder de armste stadswijken);
  • inclusie van vluchtelingen en migranten;
  • banen en vaardigheden voor de lokale economie.

De deadline voor het indienen van projecten aan de Commissie via het elektronisch platform die zij daarvoor heeft ontwikkeld werd vastgelegd op 31 maart 2016.
Alle relevante informatie over innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling en over de oproep tot het indienen van projecten is beschikbaar op de volgende website: http://www.uia-initiative.eu/fr