GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROTOPITCH 3.0

Kerngegevens

Projectleider

PICTANOVO
RUE EDGAR QUINET
CS 40152 21
59333 TOURCOING CEDEX
FRANCE

Contactpersoon

Clarisse Beaucamp

Begindatum

01-07-2016

Einddatum

31-12-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 787 710,24 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.protopitch.eu

PROTOPITCH 3.0

PROTOPITCH 3.0 - DIGITALE BEELDBEWERKING EN CREATIEVE INDUSTRIEEN

axe2

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

ICT-diensten en -toepassingen voor kmo's (met inbegrip van e-handel, elektronisch zakendoen en genetwerkte bedrijfsprocessen), levende laboratoria, internetondernemers en startende ondernemingen op het gebied van ICT)


De snelle ontwikkeling van digitale technologieën heeft geleid tot een verandering van de consumptiepatronen, producten en markten in het domein van de culturele goederen. Deze revolutie schept kansen voor een generatie van creatieve ondernemers. Op de weg tussen idee en succes kunnen ze echter op heel wat hindernissen stoten. Daarom brengt het project PROTOPITCH 3.0 de actoren die startups en innovatieve ondernemingen in de culturele en de culturele sector van de grensstreek steunen samen om hun knowhow te bundelen en een begeleidend ecosysteem te creëren dat de opkomst en ontwikkeling van ondernemingen en de creatie van waarde bevordert.
Het project wil de economische ontwikkeling van ondernemers in de creatieve en de digitale sector ondersteunen aan de hand van diverse instrumenten:
• BOOSTCAMP: een weekend om de ondernemerszin te testen, advies en coaching te krijgen, instrumenten te ontdekken die het project kunnen helpen opbloeien en coachingawards te verdienen.
• BOOSTBUSINESS: steun aan ondernemingen uit de creatieve sector door groepsvorming (Google AdWords, e-marketing, grensoverschrijdende samenwerkingen enz.), ontmoetingsdagen tussen professionelen of gepersonaliseerde coaching door een coach van onze pool, gespecialiseerd in marketing, strategie, intellectueel eigendom en bedrijfsvoering.
• BOOSTPITCH: bedoeld om jonge ondernemers uit te dagen via een Boostpitch wedstrijd.

Rapporteringsdatum 24-06-2021

Het PROTOPITCH 3.0 project had de ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid in de sector van de creatieve industrieën en digitale beeldbewerking tot doel. Het project bracht begeleiders van startups en van ondernemingen in Hauts-de-France, Wallonië en West-Vlaanderen samen: Pictanovo, OC West, La Maison de l'Entreprise, Wap's Hub, TUA West in samenwerking met de clusters van Louvre Lens Vallée, la Plaine Images, La Serre Numérique, Lille Design, Infopole TIC, de Universiteit van Bergen en het IMEC onderzoekscentrum. Protopitch 3.0 was een van de 17 projecten uit de GoToS3-portefeuille "Laten we naar slimme specialisatie gaan": www.gotos3.eu Ontdek de 8 belangrijkste evenementen van Protopitch 3.0: - de 2 B2B ontmoetingen: Op 24/11/16 in la Plaine Images: 85 deelnemers voor 226 ontmoetingen. Culturallia, het B2B evenement voor de culturele en creatieve industrieën op 4 en 5 oktober 2018 in Bergen: 152 deelnemers voor meer dan 1000 ontmoetingen. - de 3 Boostcamps: Van 17 tot 19 maart 2017 hebben 41 deelnemers zich gedurende 54 uur gebogen over 8 startup-projecten tijdens het Boostcamp - Startup Weekend in la Serre Numérique in Valenciennes. Dit boostcamp werd afgesloten met een pitchfinale voor een grensoverschrijdende jury. Bekijk hier de video van het evenement: https://vimeo.com/pictanovo/boostcamp Van 16 tot 18 februari 2018 kwamen 36 deelnemers bijeen in Froyennes om hun ondernemersproject te ontwikkelen in een gezellige maar ernstige werksfeer: www.protopitch.eu/nl/comment-cetait-le-boostcamp/ Van 8 tot 12 september 2019 vond het Boostcamp plaats in Kortrijk met als thema ‘circulair ondernemen’. 55 deelnemers kregen professionele begeleiding en konden aan tal van workshops, lezingen en bedrijfsbezoeken deelnemen. www.protopitch.eu/nl/cetait-comment-le-boostcamp-2019/ - de 3 Boostpitch-wedstrijden: Een pitchwedstrijd om de projecten een boost te geven, dat is de belofte van BoostPitch! Dit evenement biedt ondernemers de mogelijkheid om zich voor te stellen, experts te ontmoeten, hun netwerk uit te breiden, investeerders te overtuigen en prijzen te winnen! In 2017 hebben 32 ondernemers uit de creatieve industrieën en digitale beeldbewerking deelgenomen. Ze werden uitgenodigd om op 9 november 2017 in Bergen hun pitch te testen voor een jury van 30 professionals uit de sector. Elk project had bovendien 4 ontmoetingen met professionals. De 8 meest overtuigende kandidaten gingen de strijd aan met elkaar tijdens de finale die toegankelijk was voor het publiek. Het publiek kon ook de lezing van "ideeënkweker" Philippe Brasseur bijwonen. Bekijk de video van het evenement en ontdek wie de winnaars waren op: www.protopitch.eu/nl/resultats-du-concours-boostpitch en www.protopitch.eu/nl/boostpitch-2017/ Tijdens de tweede editie op 7 februari 2019 in Tourcoing namen 32 ondernemers deel. De 32 laureaten van de wedstrijd alsook de foto’s staan op: www.protopitch.eu/nl/boostpitch-2019/ De derde editie, die initieel zou plaatsvinden in maart 2020 bij Barco in Kortrijk, werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Boostpitch 202 vond op 8 oktober volledig online plaats en werd gekoppeld aan het slotevenement. 26 van de 32 geselecteerde kandidaten hebben ingelogd en hebben hun project gepitcht. De video van de 9 finalisten en van het slotevenement kan worden herbekeken op: https://vimeo.com/467265055 en de resultaten van de wedstrijd van 2020 zijn beschikbaar op www.protopitch.eu/nl/boostpitch-2020/. Om van deze evenementen een succes te maken, voert het Protopitch 3.0 project continu sensibiliserings-en begeleidingsacties uit en heeft het een groot netwerk van grensoverschrijdende experten gemobiliseerd om ondernemers te ontmoeten en te adviseren. Tijdens de 4 jaar van Protopitch 3.0 zijn in totaal 161 experten gemobiliseerd. 4.336 personen, voornamelijk studenten, werden gesensibiliseerd voor ondernemerschap via evenementen, workshops of presentaties in scholen. Om ondernemers te begeleiden in hun ontwikkeling bood Protopitch 2 complementaire mogelijkheden aan: - Persoonlijke begeleiding door een pool van 19 experten inzetbaar voor marketing, digitale marketing, communicatie, strategie, verkoop, design-thinking, financiën, juridische zaken, intellectuele eigendom en internationalisering. In het totaal volgden 95 ondernemers van een persoonlijk begeleidingstraject. - Collectieve vormingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Er werden tal van pitch-trainingen aangeboden, maar ook opleidingen over e-marketing, google Adwords, storytelling of waardepropositie. Door de gezondheidscrisis (Covid-19) heeft Protopitch zich aangepast en bood webinars aan op digitale kanalen om zijn inhoud te verspreiden. Deze omvatten podcasts, Youtube en webinars. Bekijk de video met slotbeschouwingen over 4 jaar Protopitch: https://vimeo.com/463786510 U kan Protopitch3.0 ook volgen op Facebook (www.facebook.com/Protopitch/), op Twitter (twitter.com/protopitch), op linkedin (www.linkedin.com/company/protopitch-3-0 en op de website www.protopitch.eu.