GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Documenten Waals gebiedsdeel

Regels met betrekking tot overheidsopdrachten_Verklaring belangenconflict_2018 (FR)
Regels met betrekking tot overheidsopdrachten (FR)_Formulieren
Regels met betrekking tot overheidsopdrachten in België (FR)
PowerPoint séminaire financier opérateurs wallons 23.05.17
Modèle Time sheet
Règles à suivre en matière de calcul de frais de personnel_Wall