GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Microprojecten

PowerPoint Lanceringscomité voor de microprojecten 03.10.17
PowerPoint infosessie microprojecten (NL) - 04.07.2017
Begrotingstabel microprojecten
FAQ: microprojecten
Communicatiegids voor de microprojecten
Handleiding voor de microprojecten
Model activiteitenrapport microproject
Microprojectfiche