GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Samenwerkingsprogramma

Samenwerkingsprogramma
Activiteitenverslag 2016 voor het publiek
Milieuverklaring
Activiteitenverslag 2015 voor het publiek
De Frans-belgische gezondheidssamenwerking
Brochure van het programma EN
Brochure van het programma FR-NL
Strategie en uitdagingen van het Interreg-programma
Workshop 1 Hoe stap je mee in een grensoverschrijdende samenwerking
Workshop 2 Hoe stap je mee in een projectenportefeuille
Workshop 3 Hoe een project indienen via de beheersapplicatie
Workshop 4 Wat zijn de subsidiabele uitgaven