GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

REQUAPASS

Kerngegevens

Projectleider

Maison des Associations de Tourcoing
rue de Lille 100
59200 Tourcoing
FRANCE

Contactpersoon

Marion Vidal

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
949 518,75 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://requapass.eu

REQUAPASS

erkenning en kwalificering van verenigingen

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, met name jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, met inbegrip van jongeren die gevaar lopen sociaal buitengesloten te raken en jongeren uit gemarginaliseerde gemeenscha


Hoe kan men de verenigingstrajecten van individuen begeleiden, valoriseren en kapitaliseren om de sociale inclusie en de inzetbaarheid binnen het grensgebied te bevorderen? Met REQUAPASS willen de Franse, Waalse en Vlaamse partners verder gaan dan de bevordering, ontwikkeling en ondersteuning van burger- en verenigingsinitiatieven in hun regio. REQUAPASS stelt een antwoord voor, gericht op de opleiding van en grensoverschrijdende informatieverstrekking aan alle actoren van de verenigingswereld en een reflectieproces over mechanismen voor de erkenning van de competenties inzake vrijwilligerswerk. Het project beoogt de ontwikkeling van grensoverschrijdende opleidingstrajecten gericht op de kennismaking met en het beheer van verenigingen, gekoppeld aan een specifiek erkenningsmechanisme (voor beginners, vrijwilligers, verantwoordelijken van verenigingen, loontrekkende projectbegeleiders, opvoeders, ...). Het partnerschap zal bijdragen tot een betere kennis van de grensstreek door een netwerk te creëren tussen referentiecentra van het Franse en Belgische verenigingsleven en de systemen in de drie deelgebieden van het programma te vergelijken in samenspel met de actoren van de institutionele en de economische wereld.

Rapporteringsdatum 13-04-2021

//