GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

RESALIANCE

Kerngegevens

Projectleider

INSTITUT ALBATROS ASBL
INSTITUT ALBATROS ASBL
rue du bois 5
5660 PETITE CHAPELLE
BELGIE

Contactpersoon

Alain Dambroise
http://www.
http://albatros-asbl.be

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 363 961,46 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://resaliance-albatros.eu/

RESALIANCE

Netwerk voor informatie en sensibilisering rond autisme: hefboom voor innovatieve inclusie- en begeleidingsmechanismen in termen van communicatie en expertise.

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


Autist zijn, is leven in een wereld waarvan men de sleutels niet heeft, een onbegrijpelijke, onvoorspelbare, chaotische wereld. Het is woorden horen die slechts betekenisloze geluiden zijn, gebombardeerd worden door informatie en de gewaarwordingen die de hersenen maar moeilijk kunnen analyseren, de gedachten of emoties van anderen niet begrijpen, zijn eigen gedachten of emoties niet kunnen uitdrukken en zich overspoeld voelen doordat men hoofd- en bijzaken niet kan onderscheiden.
De uitdaging voor de partners is een innovatief mechanisme te scheppen op het grensgebied om mensen met autisme, hun gezin en hun omgeving nieuwe instrumenten en methoden aan te bieden die hun levenskwaliteit zullen verbeteren door de welwillendheid vanwege de maatschappij te bevorderen.
Ons project draait rond drie sleutels: begrip, gedrag en overdracht. Elk sleutel wordt aangepast aan de autistische persoon (ons hoofddoel), de eerste cirkel (zijn helpers) en de tweede cirkel (zijn omgeving).
RESALIANCE zal een grensoverschrijdend begeleidingsplatform scheppen voor mensen met autismespectrumstoornissen en de sensibilisering van hun omgeving om in het hele grensgebied een concrete, positieve en innovatieve aanpak rond drie grote hoofdlijnen te verspreiden:
1. de mensen en hun mantelzorgers bijstaan door rechtstreeks aan huis en naar de levensomgeving van de autistische persoon te gaan om zijn moeilijkheden te begrijpen en te helpen hun levenskwaliteit en die van hun omgeving te verbeteren;
2. concrete en rechtstreeks toepasbare sensibiliseringsworkshops rond autisme voorstellen; de kennis van de bijzonderheden van deze mensen, hun competenties en moeilijkheden en interventiewijzen verspreiden en verbeteren onder medewerkers in de sector en de gezinnen;
3. de kennis en toepassing van innovatieve instrumenten bevorderen en een kennis- en proefcentrum zijn voor nieuwe methoden en technologieën ten dienste van de autistische persoon.
Onze acties moeten een plus leveren en meer welzijn verschaffen aan mensen met autisme en hun gezin in hun dagelijkse leven.
Onze synergie, gebaseerd op onze expertise en de middelen en netwerken van beide landen, benadrukt de wil om de toegang tot de diensten te vergemakkelijken en het complementaire karakter van onze competenties te versterken om zo een blijvend mechanisme te creëren dat het leven van mensen met autisme en hun omgeving zal veranderen.

Rapporteringsdatum 13-11-2020

"Autistisch zijn, dat is leven in een wereld waar geen pasklare sleutel voor is, een onbegrijpelijke wereld, onvoorspelbaar en chaotisch". Wat is de uitdaging van RESALIANCE? Om autistische mensen en hun naasten toegevoegde waarde en een beter welzijn te bieden in het dagelijks leven. Wat is het doel van RESALIANCE? De toegang van mensen met autisme tot de systemen van het gemeen recht en de gemeenschappelijke dienstverlening, waar alle Europese burgers recht op hebben, vergemakkelijken. Hoe wordt dit gerealiseerd? RESALIANCE is gebaseerd op : 3 sleutels: de sleutel van begrip, de sleutel van gedrag, de sleutel van overdracht 3 kringen: de persoon, zijn of haar naasten en zijn of haar omgeving 3 assen: begeleiden, opleiden en informeren, de Autismotheek aanbieden Waar staan we op vandaag? -De lanceringsconferentie vond plaats op 5 juni in Frankrijk (Ardennen). -De website (https://resaliance-albatros.eu/) en de Facebook-pagina (https://www.facebook.com/pg/Resaliance-albatros-2417927298440325/posts/) staan online. -De eerste workshops hebben plaatsgevonden. Daaruit komen steeds meer mensen naar voren van alle drie de doelgroepen: er zijn tot nu toe 188 deelnemers. 46 gezinnen/verzorgende familieleden – 121 medisch-sociale werkers – 17 gezondheidswerkers – 3 leerkrachten en 1 bedrijfsmedewerker -Het aantal begeleiders neemt toe. We tellen ongeveer zestig actieve begeleiders. -De Autismotheek bevindt zich in de lokalen van RESALIANCE, in de vestiging te Petite-Chapelle. De Autismothèque is een faciliteitencentrum en biedt mensen met autisme, gezinnen en professionals gratis apparatuur en werkstukken aan die specifiek geschikt zijn voor autisme. Wat is de toegevoegde waarde? -De 4 teams beschikken over een rijke mix van vaardigheden, ervaring en expertise -Onmiddellijke efficiëntie en reactiviteit -Beduidende resultaten, benadrukt door het doelpubliek, hun verzorgers en hun omgeving -Waardevolle participaties geïnitieerd door RESALIANCE voor mensen uit de drie gewesten Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen -Bijeenkomsten en uitwisselingen tussen professionals uit verschillende sectoren, tussen professionals en gezinnen en tussen het doelpubliek ... Wat met COVID? In deze moeilijke context werd het nut van het project versterkt: zelfs tijdens de lockdown bleven de vele aanvragen binnenkomen met telefonische en teleconferenties. De mensen die zich voor de workshops hadden ingeschreven, bevestigden hun interesse en hielden vast aan hun inschrijving. Verschillende partners benaderden ons om gebruik te maken van de werkmiddelen van de Autismotheek ... Wat betekent dit? Dit geeft geloofwaardigheid aan én versterkt het RESALIANCE-project, versterkt de banden tussen partners en het publiek, getuigt van het nut van dit platform en is een bewijs van de noodzaak om dit project verder te kunnen zetten.