GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

RESALIANCE

Kerngegevens

Projectmanager

INSTITUT ALBATROS ASBL
INSTITUT ALBATROS ASBL
rue du bois 5
5660 PETITE CHAPELLE
BELGIE

Contactpersoon

Alain Dambroise
http://www.
http://albatros-asbl.be

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 363 961,46 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://resaliance-albatros.eu/

RESALIANCE

Netwerk voor informatie en sensibilisering rond autisme: hefboom voor innovatieve inclusie- en begeleidingsmechanismen in termen van communicatie en expertise.

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


Autist zijn, is leven in een wereld waarvan men de sleutels niet heeft, een onbegrijpelijke, onvoorspelbare, chaotische wereld. Het is woorden horen die slechts betekenisloze geluiden zijn, gebombardeerd worden door informatie en de gewaarwordingen die de hersenen maar moeilijk kunnen analyseren, de gedachten of emoties van anderen niet begrijpen, zijn eigen gedachten of emoties niet kunnen uitdrukken en zich overspoeld voelen doordat men hoofd- en bijzaken niet kan onderscheiden.
De uitdaging voor de partners is een innovatief mechanisme te scheppen op het grensgebied om mensen met autisme, hun gezin en hun omgeving nieuwe instrumenten en methoden aan te bieden die hun levenskwaliteit zullen verbeteren door de welwillendheid vanwege de maatschappij te bevorderen.
Ons project draait rond drie sleutels: begrip, gedrag en overdracht. Elk sleutel wordt aangepast aan de autistische persoon (ons hoofddoel), de eerste cirkel (zijn helpers) en de tweede cirkel (zijn omgeving).
RESALIANCE zal een grensoverschrijdend begeleidingsplatform scheppen voor mensen met autismespectrumstoornissen en de sensibilisering van hun omgeving om in het hele grensgebied een concrete, positieve en innovatieve aanpak rond drie grote hoofdlijnen te verspreiden:
1. de mensen en hun mantelzorgers bijstaan door rechtstreeks aan huis en naar de levensomgeving van de autistische persoon te gaan om zijn moeilijkheden te begrijpen en te helpen hun levenskwaliteit en die van hun omgeving te verbeteren;
2. concrete en rechtstreeks toepasbare sensibiliseringsworkshops rond autisme voorstellen; de kennis van de bijzonderheden van deze mensen, hun competenties en moeilijkheden en interventiewijzen verspreiden en verbeteren onder medewerkers in de sector en de gezinnen;
3. de kennis en toepassing van innovatieve instrumenten bevorderen en een kennis- en proefcentrum zijn voor nieuwe methoden en technologieën ten dienste van de autistische persoon.
Onze acties moeten een plus leveren en meer welzijn verschaffen aan mensen met autisme en hun gezin in hun dagelijkse leven.
Onze synergie, gebaseerd op onze expertise en de middelen en netwerken van beide landen, benadrukt de wil om de toegang tot de diensten te vergemakkelijken en het complementaire karakter van onze competenties te versterken om zo een blijvend mechanisme te creëren dat het leven van mensen met autisme en hun omgeving zal veranderen.

Rapporteringsdatum 24-04-2020

Autistisch zijn, dat is leven in een wereld waar we geen sleutels voor hebben, een onbegrijpelijke wereld, onvoorspelbaar, chaotisch. Het is de uitdaging van RESALIANCE om een innovatieve tool te creëren op het grensoverschrijdende grondgebied om autistische mensen, hun families en hun omgeving te voorzien van nieuwe hulpmiddelen en methoden die hun levenskwaliteit verbeteren en een grotere welwillendheid en begrip van de kant van de samenleving bevorderen. Onze synergie op basis van onze gedeelde expertise moet echt een pluspunt vormen, meer welzijn in het dagelijks leven veroorzaken 3 sleutels, 3 cirkels, 3 assen ... RESALIANCE is gebaseerd op drie sleutels: de sleutel van begrip, de sleutel van gedrag, de sleutel van overdracht. Elke sleutel is aangepast aan de autistische persoon (ons kerndoel), aan de eerste cirkel (de zorgverleners) en aan de tweede cirkel (de omgeving) om op die manier een concrete, positieve en innovatieve aanpak over het grensoverschrijdende grondgebied te verspreiden rond de drie grote assen: •1. Mensen en hun zorgverleners begeleiden door rechtstreeks naar hun leefomgeving te gaan om hun moeilijkheden te begrijpen en hulp te bieden om de levenskwaliteit te verbeteren, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. •2. Concrete bewustmakingsworkshops aanbieden, die direct toepasbaar zijn; verspreiden, en verbeteren van de kennis over mensen, over hun vaardigheden, over hun problemen met gezinnen en over specifieke kenmerken ook bij professionals. •3. De kennis en praktijk van innovatieve tools bevorderen, een bron van hulpmiddelen zijn en nieuwe methoden, technologieën testen. Onze bedoeling: de toegang vergemakkelijken van personen met autisme tot de juridische structuren en diensten voor de bevolking waarop alle Europese burgers een beroep kunnen doen. Het partnerschap omvat: Albatros Instituut Asbl – projectleider (Wallonie), CCC (Autisme Centraal) (Vlaanderen), de CREAI Grand Est (Frankrijk) en Albatros 08 (Frankrijk). Het lopende project is begonnen met de ontwikkeling van communicatiemiddelen (zoals plaatjes, brochures, presentatieartikelen, enz.). De lanceringsconferentie werd gehouden op 5 juni in Frankrijk (Ardennes) in aanwezigheid van de Belgische en Franse autoriteiten en, deze bood de mogelijkheid om te spreken over het project en de doelstellingen ervan. De website en de Facebookpagina zijn operationeel en er werden drie audio- en videoverslagen verspreid, evenals persartikelen in Frankrijk en België. Onze kalender van interventies is conform met het project : -Het materiaal voor de Autismotheek werd grotendeels verworven en werd inmiddels al verschillende keren uitgeleend en gebruikt voor demonstraties, -Tijdens het tweede semester van 2019 vonden de eerste workshopdagen plaats voor gezinnen, professionals op medisch-sociaal vlak, professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs, waar steeds meer vrijwilligers aan deelnamen, -Dankzij de huisbezoeken en de verschillende leefruimten van de mensen kunnen we een beeld schetsen over complexe situaties en aangepaste antwoorden geven die op prijs gesteld worden, -Voor het ondersteunen van een integratie in het beroepsleven was een voorafgaande vertrouwensband nodig, maar ook het vaststellen van doelstellingen over de verwachte professionele houding van werkgevers en een vorming in het afnemen van examens om het diploma te behalen. De 4 operatoren hebben deze communicatie bekend gemaakt via hun netwerken en andere communicatieve kanalen (websites, maandelijkse tijdschriften, nieuwsbrieven, Facebookpagina's…) aan de drie regio’s binnen het programma. De eerste toegevoegde waarde van dit grensoverschrijdende project is ongetwijfeld de rijkdom van de mix van vaardigheden, ervaringen en expertise van de 4 teams die onmiddellijke efficiëntie en reactiviteit mogelijk maakten, wat van onmiskenbaar belang was voor het naleven van het programma en het behalen van noemenswaardige resultaten, benadrukt door de doelgroep, hun hulpverleners en omgeving. De tweede toegevoegde waarde is de veelzijdigheid aan participaties geïnitieerd door RESALIANCE, voor mensen uit de drie regio's van Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen: ontmoetingen en uitwisselingen tussen professionals uit verschillende sectoren, ontmoetingen en uitwisselingen tussen professionals en gezinnen, ontmoetingen en uitwisselingen tussen doelgroepen ... Dit geeft geloofwaardigheid aan én versterkt het RESALIANCE project, versterkt de banden tussen partners en het publiek, getuigt van het nut van dit platform en is een bewijs van de noodzaak om dit project verder te kunnen zetten.