GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

RESALIANCE

Kerngegevens

Projectleider

INSTITUT ALBATROS ASBL
INSTITUT ALBATROS ASBL
rue du bois 5
5660 PETITE CHAPELLE
BELGIE

Contactpersoon

Alain Dambroise
http://www.
http://albatros-asbl.be

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 363 961,45 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://resaliance-albatros.eu/

RESALIANCE

Netwerk voor informatie en sensibilisering rond autisme: hefboom voor innovatieve inclusie- en begeleidingsmechanismen in termen van communicatie en expertise.

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


Autist zijn, is leven in een wereld waarvan men de sleutels niet heeft, een onbegrijpelijke, onvoorspelbare, chaotische wereld. Het is woorden horen die slechts betekenisloze geluiden zijn, gebombardeerd worden door informatie en de gewaarwordingen die de hersenen maar moeilijk kunnen analyseren, de gedachten of emoties van anderen niet begrijpen, zijn eigen gedachten of emoties niet kunnen uitdrukken en zich overspoeld voelen doordat men hoofd- en bijzaken niet kan onderscheiden.
De uitdaging voor de partners is een innovatief mechanisme te scheppen op het grensgebied om mensen met autisme, hun gezin en hun omgeving nieuwe instrumenten en methoden aan te bieden die hun levenskwaliteit zullen verbeteren door de welwillendheid vanwege de maatschappij te bevorderen.
Ons project draait rond drie sleutels: begrip, gedrag en overdracht. Elk sleutel wordt aangepast aan de autistische persoon (ons hoofddoel), de eerste cirkel (zijn helpers) en de tweede cirkel (zijn omgeving).
RESALIANCE zal een grensoverschrijdend begeleidingsplatform scheppen voor mensen met autismespectrumstoornissen en de sensibilisering van hun omgeving om in het hele grensgebied een concrete, positieve en innovatieve aanpak rond drie grote hoofdlijnen te verspreiden:
1. de mensen en hun mantelzorgers bijstaan door rechtstreeks aan huis en naar de levensomgeving van de autistische persoon te gaan om zijn moeilijkheden te begrijpen en te helpen hun levenskwaliteit en die van hun omgeving te verbeteren;
2. concrete en rechtstreeks toepasbare sensibiliseringsworkshops rond autisme voorstellen; de kennis van de bijzonderheden van deze mensen, hun competenties en moeilijkheden en interventiewijzen verspreiden en verbeteren onder medewerkers in de sector en de gezinnen;
3. de kennis en toepassing van innovatieve instrumenten bevorderen en een kennis- en proefcentrum zijn voor nieuwe methoden en technologieën ten dienste van de autistische persoon.
Onze acties moeten een plus leveren en meer welzijn verschaffen aan mensen met autisme en hun gezin in hun dagelijkse leven.
Onze synergie, gebaseerd op onze expertise en de middelen en netwerken van beide landen, benadrukt de wil om de toegang tot de diensten te vergemakkelijken en het complementaire karakter van onze competenties te versterken om zo een blijvend mechanisme te creëren dat het leven van mensen met autisme en hun omgeving zal veranderen.

Rapporteringsdatum 07-04-2021

Waar staan we op vandaag? -De lanceringsconferentie vond plaats op 5 juni in Frankrijk (Ardennen). -De website (https://resaliance-albatros.eu/) en de Facebookpagina (https://www.facebook.com/pg/Resaliance-albatros-2417927298440325/posts/) staan online. -De vormingsworkshops trekken steeds meer mensen aan uit alle drie de doelgroepen en zijn een groot succes: in 2020 werden 3 workshops georganiseerd met 87 deelnemers. -De begeleidingen van kinderen en volwassenen vermenigvuldigen zich in de verschillende woonplaatsen van de personen: MT3: huisbezoeken: 54 begeleidingen uitgevoerd in 2019; 49 begeleidingen uitgevoerd in 2020, MT6: sociale en professionele integratie: 43 begeleidingen uitgevoerd in 2019; 39 begeleidingen uitgevoerd in 2020. -De Autismotheek is geïnstalleerd, maar met de pandemie kon de mobiele versie niet worden geactiveerd Wat is de toegevoegde waarde? -De rijke mix van competenties, ervaringen en expertise van de 4 teams die professionals op het terrein in staat hebben gesteld competenties te ontwikkelen en bekend, erkend en gevraagd te worden in alle regio's (Franse en Waalse zijde) -Onmiddellijke efficiëntie en reactievermogen ondanks pandemische omstandigheden -Beduidende resultaten, benadrukt door het doelpubliek, hun verzorgers en hun omgeving -Erkenning van het nationaal onderwijs (Franse zijde) -Aanvragen voor partnerschappen (Franse en Waalse zijde) en uitvoering van overeenkomsten (Franse zijde) -Relevantie en rijkdom van de activiteiten en participaties geïnitieerd door RESALIANCE voor mensen uit de drie gewesten Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen -Bijeenkomsten en uitwisselingen tussen professionals uit verschillende sectoren, tussen professionals en gezinnen en tussen het doelpubliek ... En wat met COVID-19 ? Het nut van het project werd versterkt: zelfs tijdens de beperkingen omwille van de pandemie bleven de vele aanvragen binnenkomen met telefonische en teleconferenties, er werd een strikt gezondheidsprotocol opgesteld om huisbezoeken te kunnen geven, de mensen die zich voor de workshops hadden ingeschreven, bevestigden hun interesse en hielden vast aan hun inschrijving. Verschillende partners benaderden ons om gebruik te maken van de werkmiddelen van de Autismotheek. Anderzijds moesten, gezien de context, bepaalde activiteiten die rechtstreeks verband hielden met de doelgroep worden uitgesteld, zoals gespreksgroepen voor volwassenen, sommige zijn het slachtoffer van economische gevolgen (professionele integratie) en initiatieven om het platform bij organisaties te promoten ten gunste van de doelgroep en het bestuur zijn sterk beïnvloed. Wat betekent dit? Dit geeft geloofwaardigheid aan én versterkt het RESALIANCE-project, versterkt de banden tussen partners en het publiek, getuigt van het nut van dit platform en is een bewijs van de noodzaak om dit project verder te kunnen zetten, daarom zijn we begonnen met stappen te nemen in deze richting ...