GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Resultaten van de tweede projectoproep

donderdag, 28 september, 2017

Op 21 en 22 september zaten de Programmapartners samen in een Stuurgroep om te beslissen over de tweede projectoproep.

Uiteindelijk werden er 42 projecten goedgekeurd op voorwaarde dat de opmerkingen van de Stuurgroep worden opgenomen. 5 projecten kregen de vraag om hun dossier tegen 7 november te herwerken.

Met betrekking tot het EFRO-budget dat voor deze twee projectoproepen werd toegekend, heeft het Programma 82,40 % van de totale enveloppe bereikt.

De verdeling per doelstelling van de middelen bij de tweede projectoproep is de volgende:

  • Doelstelling 1: 13.760.967 €
  • Doelstelling 2: 2.774.029 €
  • Doelstelling 3: 18.480.583 €
  • Doelstelling 4: 11.684.505 €

In totaal komt dat neer op: 46.700.074 €.

Welkom bij het nieuwe Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen!

De volgende projectoproep wordt officieel op 1 december 2017 gelanceerd en afgesloten op 28 februari 2018.