GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

R&H

Kerngegevens

Projectleider

Communauté de communes de la région d'Audruicq (CCRA)
place du général de gaulle 66
62370 Audruicq
FRANCE

Contactpersoon

frédéric huchette

Begindatum

03-09-2018

Einddatum

31-12-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

R&H

Over mensen en hun roots

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Ontwikkeling en bevordering van openbare toeristische diensten


Dit project kreeg de naam “over mensen en hun roots”. In het midden van de twintigste eeuw hebben de twee partners een gemeenschappelijk geschiedenis gedeeld: namelijk de cichorei ast. Deze asten stonden in het Noorden van Frankrijk, in de regio van Audruicq, in de vlakte van Frans-Vlaanderen, waar de cichorei het best gedijt. Als de teelt van cichorei een Frans gegeven is, dan is het werk van de seizoenarbeider in de cichorei ast een Westvlaams gegeven (vooral regio Lichtervelde). De ambitie met dit project is het bundelen van de krachten. Via diverse media willen we gemeenschappelijk dit verleden bewaren en uitdragen. Het gaat niet enkel om het toegankelijk maken van dit verleden voor iedereen, maar ook om aan nieuwe bezoekers de kans te geven hun bezoek in de CCRA of in Lichtervelde grondig voor te bereiden.