GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

RHS

Kerngegevens

Projectleider

Service «Architecture et Société» de la faculté d'Architecture de l'Université de Mons (AS)
Rue d'Havré 88
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Jean-Alexandre Pouleur

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 705 826,99 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://projetrhs.eu/

RHS

Netwerken Solidair Henegouwen (Sociale inclusie bevorderen door de identiteit van Henegouwen te reconstrueren)

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Vanuit de gemeenschap geleide strategieën voor lokale ontwikkeling


De maatschappelijk werkers beschikken vaak niet over de nodige middelen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee ze te maken hebben, in het bijzonder in de regio van Henegouwen, die te lijden heeft onder de gevolgen van de desindustrialisatie. Om een publiek te bereiken dat zich uit de maatschappij uitgesloten voelt, creëert het project Réseau Hainaut Solidaire (Netwerk Solidair Henegouwen) een grensoverschrijdend team van professionelen op het terrein en universitaire deskundigen, actief in de sociale inclusie, om de sociale weefsels te herstellen op basis van wat de inwoners verbindt: het territorium en zijn identiteit. De knowhow van het team steunt op geslaagde ervaringen met het smeden van banden tussen de inwoners en hun territorium via participatie, educatieve allianties, het collectieve geheugen en het architectuur- en landschapserfgoed, toegepast op sociaaleconomisch herstel. Het project beoogt uiteindelijk de oprichting van een grensoverschrijdend, multidisciplinair kenniscentrum, Réseau Quartiers Solidaires, een platform voor uitwisseling en actie dat co-educatie, territoriale aanpak en opbouw van burgerschap combineert. Dankzij de creatie van gezamenlijke innoverende tools is het mogelijk het territorium te observeren door de bewoners van beide wijken dichter bij elkaar te brengen. Op basis van deze ervaring worden de terreinspelers van andere wijken opgeleid in de innovatieve methoden die zijn ontwikkeld. Dankzij de opgedane ervaring is het mogelijk een kenniscentrum op te richten, dat werkingsprocedures zal opstellen en een antwoord zal geven op de volgende vragen: Op wie een beroep doen? Met welke tools? Volgens welke types vragen? Subjectieve interactieve kaarten die de beleving van de bewoners van de wijken weerspiegelen, worden opgesteld samen met de bewoners, zodat ze de lokale identiteit weergeven. Tot slot worden de resultaten op grotere schaal verspreid naar territoria waar veel sociale uitsluiting heerst.

  • Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du Cœur du Hainaut (IDEA)
    Website : http://www.idea.be

Rapporteringsdatum 22-04-2021

Au cours de la première année, deux quartiers pilotes ont entamé l’action RHS : Dutemple (Valenciennes) et Epinlieu (Mons). Pour chacun, un diagnostic en 4 volets a été réalisé. A cette fin, des rencontres transfrontalières régulières réunissant travailleurs sociaux, habitants des quartiers et partenaires académiques ont été organisées. Les résultats des diagnostics ont été présentés aux habitants et travailleurs sociaux d'autres quartiers en novembre 2018, lors de l’événement de lancement officiel du projet RHS. Sur le plan territorial, les quartiers-pilotes se sont ensuite lancés dans la co-construction d’outils d’insertion sociale tels que la réalisation d’une cartographie les reliant à leur environnement immédiat et permettant d’effacer les frontières existant entres ces quartiers et la ville. En 2020, 8 nouveaux quartiers et leurs structures d’accompagnement ont rejoint la démarche : les centres sociaux de Vieux-Condé, d’Onnaing et de Denain (Centre Social Tonini et Centre Social Faubourg Duchâteau) pour la région valenciennoise ainsi que les maisons de quartiers montoises de Nimy, de l’Ile aux Oiseaux, de la Gare et de Jemappes. Le deuxième axe du projet est la coéducation. Pour agir dans ce domaine, les équipes professionnelles ont débuté par un échange transfrontalier autour de leurs actions, de leurs pratiques et des outils déjà mis en œuvre. L’idée était de partir des expériences vécues en identifiant les problématiques des centres sociaux et maisons de quartier mises en lumière par les coordinateurs de terrain, et de co-construire de nouveaux outils avec un apport théorique et méthodologique universitaire. Les échanges ont permis de dégager des thématiques et méthodologies de travail adaptées à chacun des territoires. Tant sur l’axe territorial que sur celui de la coéducation, le développement du pouvoir d’agir est au cœur du projet RHS. Il se développe grâce aux méthodologies participatives qui sont au cœur des formations et se déploie dans la prise en main de RHS par les habitants ayant participé au projet. Faisant valoir leur expérience, les habitants “experts du vécu” deviennent eux-mêmes animateurs d’ateliers et d’autres activités auprès des habitants des nouveaux quartiers intégrant le processus. Réseaux sociaux : https://www.linkedin.com/company/projetrhs/ https://www.facebook.com/interregrhs/ https://www.instagram.com/projetrhs/