GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Route Bière Hainaut

Kerngegevens

Projectleider

L'Echappée Bière
Boulevard de la Liberté
CCFB 130
59000 LILLE
FRANCE

Contactpersoon

Nicolas Lescieux

Begindatum

03-09-2018

Einddatum

30-11-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
29 000,00 €

Route Bière Hainaut

Route van het bierpatrimonium in Frans-Belgisch Henegouwen: bière de garde / bière de saison

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Ontwikkeling en bevordering van openbare toeristische diensten


Sinds de 18e eeuw bezit Frans-Belgisch Henegouwen een sterk gemeenschappelijk bierpatrimonium dat bijdroeg aan de opmars en de faam van de brouwerijen en de bieren van de twee landen. De historische brouwerij-boerderijen van dit territorium leidden tot twee variaties van brouwerijbier: het "Bière de Saison", een stijl die op vandaag wereldwijd bekend is, en de Franse tegenhanger, het "Bière de Garde". Op een moment waar de verbondenheid met een streek, de traditie en authenticiteit van producten weer heel sterk wordt, zou het begrip en de waardering van dit gemeenschappelijk patrimonium een werkelijke toeristische troef zijn voor Frans-Belgisch Henegouwen. Een echte troef als je denkt aan de faam van de benamingen "Bière de Saison" en "Bière de Garde" buiten de grenzen van Henegouwen. Het project wil, via verschillende routes en bezoekcircuits, deze gemeenschappelijke grensoverschrijdende knowhow valoriseren en doen ontdekken.