GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Route de l'Ardoise

Kerngegevens

Projectleider

Ville de Rimogne
Mairie
rue François Mitterrand 144
08150 Rimogne
FRANCE

Contactpersoon

Gregory Truong

Begindatum

01-05-2017

Einddatum

31-05-2018

Budgettaire elementen

Totaal Budget
13 150,00 €

Route de l'Ardoise

Creëren van een grensoverschrijdende Route de l'Ardoise

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Bescherming, ontwikkeling en bevordering van het openbare culturele en historische patrimonium


De doelstelling van het niet-officiële netwerk 'Ardoise d'Ardenne', die vroegere leisteengroeves omvat, is om het Ardense leisteen-erfgoed op te waarderen en aantrekkelijk te maken voor toeristen. Dit netwerk ligt aan de basis van een grensoverschrijdend samenwerkingsproject dat in 2016 werd opgericht: de Route de l'Ardoise. Het project, dat al aanleiding heeft gegeven tot de uitgave van een brochure, werd ontwikkeld door middel van een geocaching- en earthcaching-traject, het plaatsen van signalisatieborden, het online zetten van een website die de omgevende toeristische en culturele sites en rijkdommen voorstelt en het opleiden van gidsen en onthaalmedewerkers op de sites. Het maakt deel uit van de benaderingen door het merk Ardenne en Ardenne Attractivity.