GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Salamandra

Kerngegevens

Projectleider

Administration communale
Rue des frères Gabreau 27
7880 Flobecq
BELGIE

Contactpersoon

Anne Vandewiele

Begindatum

15-10-2018

Einddatum

14-04-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
29 500,00 €

Salamandra

Een grensoverschrijdend partnerschap om connectiviteit te herstellen voor de vuursalamander in de Boven-Schelde Vallei

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


De Boven-Schelde vallei is verbonden via de Schelde, haar talrijke wateren en bosfragmenten. Maar fragmentering en habitatverlies zijn een bedreiging en kunnen leiden tot lokale uitsterving van populaties. De vuursalamander is hier een voorbeeld van. De gemeentes Flobecq en Condé-sur-l’Escaut, Natuurpunt Ronse en de Guides-Nature des Collines willen zich inzetten om de connectiviteit voor vuursalamander te verbeteren. Vrijwilligers en gemeentes zullen samenwerken aan de aanleg van een amfibieëntunnel en het graven van een netwerk van bospoelen. Daarnaast zal ingezet worden op sensibilisatie voor het grote publiek. Er zullen o.a. tweetalige gegidste wandelingen georganiseerd worden in de drie regio’s. De partners zullen ook de andere gemeentes van de streek (voraal Brakel) aanspreken over de noodzaak aan connectiviteit. Met dit alles hopen de partners om de dynamiek in de Boven-Schelde Vallei te versterken ten voordele van natuur, over de grenzen heen.