GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

SCiGiNa

Kerngegevens

Projectleider

Communauté de Communes Ardennes Rives de Meuse
Rue méhul 29
08600 GIVET
FRANCE

Contactpersoon

Marc-Henri LIGONECHE

Begindatum

09-08-2018

Einddatum

02-09-2018

Budgettaire elementen

Totaal Budget
141 193,00 €

SCiGiNa

PRODUCTIE VAN EEN THEATERVOORSTELLING VOOR DE CITADELLEN VAN GIVET EN NAMEN

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Bescherming, ontwikkeling en bevordering van het openbare culturele en historische patrimonium


In het kader van de toenadering tussen de citadellen van GIVET en NAMEN kwam de Citadel van NAMEN via de vzw met het idee voor een theatervoorstelling. Deze wordt uitgewerkt door het "Comité Animation Citadelle asbl" en opgevoerd door de Naamse regisseur Jacques Neefs, die in 2016/2017 meewerkte aan de voorstelling "Vauban est son double", in coproductie met de stad BESANÇON. De voorstelling zet het erfgoed waarin ze wordt opgevoerd extra in de verf. Het originele aspect schuilt in de samenwerking tussen een Frans (Keichad) en een Belgisch theatergezelschap (Act’hours). Uit deze samenwerking ontstond eerder de voorstelling "Vauban est son double", die te zien was in de Citadel van BESANÇON (2016) en NAMEN (2017). De Citadel van BESANCON werd gevraagd zich bij het initiatief aan te sluiten. Zo viel de keuze in 2018 op “Les Misérables” van V. HUGO. De gezelschappen treden op in elk van de citadellen. De partners zorgen voor de logistiek en voor de praktische kant van de organisatie.